fbpx Materiały informacyjno-promocyjne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Materiały informacyjno-promocyjne

Materiały informacyjno-promocyjne

Centrum Komunikacji i Promocji dysponuje wydawnictwami reklamowymi dotyczącymi Uniwersytetu Gdańskiego. Mogą być one pomocne w działaniach promocyjnych organizowanych na uczelni lub poza nią.  Mogą posłużyć jako „wizytówki” uczelni podczas sympozjów, zjazdów naukowych, imprez studenckich, czy też wszelkich innych imprez realizowanych na uczelni bądź tych, w których uczestniczą reprezentanci UG.

W przypadku zainteresowania poniższymi materiałami prosimy o kontakt.   

 

Broszura jubileuszowa (PL i EN)

Wydawnictwo, bogato ilustrowane, prezentujące najważniejsze fakty o Uniwersytecie Gdańskim. Zawiera m.in. informacje o historii oraz charakterystykę Uczelni, krótki opis współpracy międzynarodowej, biznesowej i naukowej UG, a także działalności naukowo-badawczej oraz perspektyw zawodowych studentów.

Okładka 1   3

 

Informator rekrutacyjny dla kandydatów na studia

Materiał niezbędny dla każdego potencjalnego studenta UG. Zawiera podstawowe informacje na temat procedury rekrutacyjnej oraz opis wachlarza możliwości, jakie daje studentom nasza uczelnia, czyli m.in: koła naukowe, oferta kulturalna i sportowa, radio mors, praktyki zagraniczne erasmus+, stypendia, domy studenckie, czy biuro karier.

1 2

 

Kierunki studiów na rok 2020 / 2021

Spis kierunków studiów obowiązujących w roku akademickim 2020 / 2021 wraz z oznaczeniem trybu oraz stopnia, a także wydziału, na którym jest realizowany.

3 4

 

Ulotka (PL i RU)

Ulotka, podobnie jak informator, przeznaczona jest głównie dla kandydatów na studia. Zawiera, w skondensowanej formie, informacje o UG takie jak m.in.: lista wydziałów, kluczowe benefity uczelni i najważniejsze dane liczbowe o uczelni.

 ulotka 1 2

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Kuklińska
Treść wprowadzona przez: Iwona Kuklińska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 stycznia 2021 roku, 12:42