MEDIA-BIZNES-KULTURA. Pomorze 2017 | Serwis główny UG

MEDIA-BIZNES-KULTURA. Pomorze 2017

MEDIA-BIZNES-KULTURA

O roli mediów w społeczeństwie, kulturze i polityce oraz o etyce słowa w życiu publicznym będą rozmawiać naukowcy, ludzie mediów, kultury, biznesu, specjaliści PR, studenci i doktoranci w czasie Międzynarodowej Konferencji Naukowej Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017. W programie są sesje naukowe połączone z dyskusją, dwa otwarte panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i praktyków: na temat etyki i standardów prowadzenia odpowiedzialnego biznesu oraz kryzysu komunikacyjnego w organizacjach, a także praktyczny warsztat dotyczący sytuacji kryzysowych, spotkanie studentów z dziennikarzem – gościem specjalnym konferencji oraz panele studentów i doktorantów. Konferencja jest organizowana przez Uniwersytet Gdański co dwa lata. Tegoroczna, piąta już edycja, odbędzie się w dniach 12-13 października w Europejskim Centrum Solidarności i na Uniwersytecie Gdańskim.

Czas: 12-13 października 2017, otwarcie konferencji 12 października o godz. 9.30

Miejsce: 12 października (czwartek), otwarcie, sesja plenarna i obrady w sekcjach – Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, pl. Solidarności 1; 13 października (piątek), obrady w sekcjach, spotkanie z gościem specjalnym konferencji  – Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

Organizatorzy: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

ZAPRASZAMY

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017, organizowana co dwa lata przez Uniwersytet Gdański, to cykliczne spotkania naukowców, ludzi mediów, kultury, przedstawicieli biznesu, specjalistów PR, studentów i doktorantów.  Tegoroczna, piata edycja, jest poświęcona  problematyce mediów, ich związkom, przemianom oraz oddziaływaniu na biznes, język, kulturę i społeczeństwo. Wielość i różnorodność spojrzeń na funkcję mediów sprawia, że Konferencja jest forum wymiany doświadczeń, opinii i poglądów w bardzo wielu obszarach związanych z mediami.

12 października, pierwszego dnia konferencji, który odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności, w czasie otwierającej konferencję sesji plenarnej będzie można posłuchać wykładów wybitnych naukowców z całej Polski, m.in. prof. Jadwigi Puzyniny „Etyczność komunikacji a jakość kultury”, prof. Iwony Hoffman „Etyczny wymiar dziennikarstwa poważnego” czy  prof. Teresy Sasińskiej-Klas „Manipulacja medialna w erze postpolityki”. 

Pierwszego dnia konferencji odbędą się także dwa otwarte panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, praktyków i dziennikarzy, prezentujące praktyczne aspekty współczesnego dziennikarstwa i zawodów związanych z mediami. Pierwszy w godz. 11.45-13.15 na  temat  etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu oraz drugi w godz. 13.15-15.00 pt. „Spokojnie, to tylko… media. Kryzys komunikacyjny w organizacjach”. Praktyczny warsztat dla uczestników poprowadzi Adam Łaszyn, ekspert public relations, doradca wielu polskich firm i instytucji, strateg kampanii antykryzysowych.

13 października, drugiego dnia konferencji, w godz. 12.15-13.45 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się spotkanie studentów z Dorotą Karaś, dziennikarką „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, która współpracuje także z „Wysokim Obcasami” i „Dużym Formatem”, poświęcone warsztatowi pracy reportera.

Tego samego dnia, o godz. 15.00 w holu Wydziału Nauk Społecznych UG, odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej, zatytułowanej PhotoArea II. Składają się na nią zarówno fotografie pochodzące z realizacji dyplomowych stopnia magisterskiego, jak i prace studenckie, zrealizowane na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w ramach specjalności fotograficznej. 

W ramach konferencji odbywać się będą także obrady naukowców w czterech sekcjach tematycznych (etyka słowa w życiu publicznym, media a rynek, media w społeczeństwie i kulturze oraz media w polityce), panele naukowe dla studentów i doktorantów, w czasie których młodzi badacze będą mówić między innymi o manipulacji w mediach, nowych mediach i ich wpływie na życie społeczne oraz etyce dziennikarskiej.

Informacje: http://www.mediabizneskultura.ug.edu.pl/

 

PATRONATY M-B-K

Plakat M-B-K
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 października 2017 roku, 8:20