fbpx Materiały informacyjno-promocyjne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Materiały informacyjno-promocyjne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Materiały informacyjno-promocyjne

Sekcja Marketingu UG przygotowała wydawnictwa reklamowe dotyczące Uniwersytetu Gdańskiego. Mogą być one pomocne w działaniach promocyjnych organizowanych na uczelni lub poza nią.  Mogą posłużyć jako „wizytówki” uczelni podczas sympozjów, zjazdów naukowych, imprez studenckich, czy też wszelkich innych imprez realizowanych na uczelni bądź tych, w których uczestniczą reprezentanci UG.

W przypadku zainteresowania poniższymi materiałami prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. (58) 523 25 55 lub mailowy promocja@ug.edu.pl z podaniem rodzaju wydawnictwa i ilością egzemplarzy.     

  1. Broszura w języku polskim i angielskim

Trzynastostronicowe wydawnictwo w formacie A4, bogato ilustrowane, prezentujące najważniejsze fakty o Uniwersytecie Gdańskim. Zawiera m.in. informacje o historii uczelni, kadrze i osiągnięciach naukowych, krótki opis działalności naukowo-badawczej poszczególnych wydziałów, opis uczelnianych inwestycji.

broszurapl1 boruszura2     broszuraang1 broszuraang2

  1. Informator dla kandydatów na studia na rok 2017/2018

Wydawnictwo niezbędne dla każdego potencjalnego studenta UG. Zawiera podstawowe informacje na temat procedury rekrutacyjnej, wymienione są w nim wszystkie wydziały Uniwersytetu Gdańskiego wraz z odesłaniem do ich witryn internetowych oraz wachlarz możliwości, jakie daje studentom nasza uczelnia, czyli m.in: koła naukowe, oferta kulturalna i sportowa, radio mors, studium języków obcych, centrum herdera, instytut konfucjusza, praktyki zagraniczne erasmus+, domy studenckie, parlament studentów, biuro karier. W informatorze znajdą również informacje dla siebie przyszli studenci studiów podyplomowych i doktoranckich. 

Format A4, 12 stron, bogato ilustrowany.

informator1 informator2

  1. Ulotka w jęz. polskim

Ulotka, podobnie jak informator, przeznaczona jest głównie dla kandydatów na studia. Zawiera, w skondensowanej formie, informacje o UG takie jak m.in.: lista wydziałów, kluczowe benefity uczelni i najważniejsze dane liczbowe o uczelni.

Format 18x18cm, 4 strony.

ulotka1 ulotka2

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Kuklińska
Treść wprowadzona przez: Iwona Kuklińska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 lipca 2017 roku, 15:27