fbpx Księga Identyfikacji Wizualnej UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Księga Identyfikacji Wizualnej UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Księga Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego

 
Księga identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego stanowi zbiór standardów i reguł odnoszących się do przyjętego przez Uniwersytet Gdański znaku graficznego oraz elementów tworzących spójny system identyfikacji wizualnej Uczelni takich jak: kolorystyka, typografia, czy charakterystyczne elementy graficzne, które wykorzystywane są zarówno w komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej Uczelni. Unifikacja i standaryzacja projektów graficznych tu przedstawionych umacnia wizerunek i rozpoznawalność marki Uniwersytetu Gdańskiego na rynku. 
 
Przygotowana księga przedstawia również zastosowanie systemu identyfikacji wizualnej Uczelni na materiałach usługowych, takich jak: wizytówka, czy papier listowy oraz reklamowych, np. ulotce, reklamie prasowej, czy roll-upie. 
 
Niezależnie od miejsca w jakim umieszcza się znak graficzny oraz inne elementy systemu identyfikacji wizualnej UG, wykonawcy mają taki sam materiał do reprodukcji znaku, czy opracowanego już nośnika, co ułatwia osiągnięcie jednakowego wyglądu materiałów usługowych i reklamowych we wszelkich formach prezentacji, takich jak: druki poligraficzne, reklama zewnętrzna, internetowa, itp.
 
Ujednolicenie zasad używania logo i innych opracowanych nośników, pozwoli zachować Uniwersytetowi Gdańskiemu jednolity wizerunek i ułatwi identyfikację Uczelni osobom i instytucjom zewnętrznym. W obliczu rosnącej konkurencji na rynku edukacji, to między innymi konsekwencja w stosowaniu jednolitej i opracowanej zgodnie z zasadami marketingu tożsamości wizualnej pokaże, iż Uniwersytet Gdański dostosowuje się do wciąż zmieniających się reguł w tej dziedzinie, dostrzega je i pragnie iść z duchem czasu.
 

Powyższe zarządzenie zostało zmienione przez Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 51/R/13 z dnia 27 maja 2013 roku.  

Materiały do pobrania

Otwarte pliki szablonów poszczególnych projektów graficznych w wersji Corel Draw są dostępne w:

- Sekcji ds. Marketingu: tel. (58) 523 25 55 lub 25 51, e-mail: promocja@ug.edu.pl,

- Dziale Organizacyjnym: tel. (58) 523 24 14, e-mail: organizacyjny@ug.edu.pl,

- Zakładzie Poligrafii UG: tel. (58) 523 14 49, e-mail: poligraf@gnu.ug.edu.pl,

oraz w każdym Dziekanacie Wydziału.

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Kuklińska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 sierpnia 2015 roku, 15:23