nagroda | Serwis główny UG

Nagrody

Sędziowie i niewolnicy

Prof. Jerzy Zajadło został laureatem nagrody naukowej Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego. Nagroda została przyznana za publikację "Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa".

Uroczyste wręczenie dyplomów tegorocznym laureatom nagród naukowych PAN odbędzie się 14 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie.

 

Logo PTF

Dr hab. Aleksander Kubicki, prof. nadzw. z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG otrzymał Medal im. prof. Ignacego Adamczewskiego za zasługi w popularyzacji fizyki.

Kapituła Medalu im. prof. Ignacego Adamczewskiego, ustanowionego przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Fizycznego przyznała dr hab. Aleksandrowi Kubickiemu, prof. nadzw. medal za popularyzację fizyki. Uroczyste wręczenie medalu odbyło się w trakcie Święta Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej 18 listopada 2017 r.

Logo Wydawnictwa UG

 

Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w 2017 r.

 

L. p.

Imię i nazwisko

Wydział

Nagroda im. Edwarda J. Wende

Prof. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji UG otrzymał Nagrodę im. Edwarda J. Wende za propagowanie prawa oraz za mówienie prostym językiem o trudnych sprawach.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

W 12. edycji Konkursu Verba Veritatis Uniwersytet Gdański został wyróżniony za wkład w podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego. Wyróżniono także sześć innych uczelni, których studenci zgłosili najwięcej prac we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu.

logo Gdańsk
  • Klaudiusz Grabowski – historyk (absolwent Wydziału Historycznego), historyk sztuki, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (seminarium prof. E. Kizika) 
  • Maciej Wiktor – absolwent Wydziału Filologicznego (filologia rosyjska, specjalizacje: wiedza o teatrze, wiedza o filmie) oraz Wydziału Nauk Społecznych (psychogia, specjalizacja: psychologia społeczna). doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (seminarium prof. A. Ceynowy) 
Logo PAN

Pracownicy Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego zdobyli prestiżowe wyróżnienia Polskiej Akademii Nauk. Prof. Grzegorz Węgrzyn otrzymał Medal im. Leona Marchlewskiego za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie biologii molekularnej, zespół pod kierunkiem dr hab. Iwony Mruk zdobył główną nagrodę w konkursie im. prof. K. Bassalika na najlepsze prace mikrobiologiczne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w roku 2016, a zespół prof. Agnieszki Szalewskiej-Pałasz otrzymał w tym samym konkursie wyróżnienie.

Elsevier

Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie trzech uczelni nominowanych do nagrody Elsevier Research Impact Leaders 2017 w kategorii Humanities (wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem Rzeszowskim).

Elsevier uruchomił projekt, którego celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie.

GTPS

Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, związany z Wydziałem Chemii UG oraz doradca Rektora UG i prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, został laureatem Honorowej Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za rok 2016 w dziedzinie nauki I kultury.

Nagroda – którą jest reprodukcja zwycięskiej pracy w konkursie Pomorska Grafika Roku – została wręczona 20 października 2017 r. podczas uroczystej gali w siedzibie GTPS przy ul. Chlebnickiej 2.

Dyplom

Pani mgr Marta Paszkiewicz-Gawron z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego zdobyła I nagrodę za najlepszy plakat pt. Instalacje do dezynfekcji i oczyszczania powietrza w konkursie w ramach sesji posterowej na międzynarodowej konferencji Bioinnovation 2017. Technologia, która została przedstawiona na plakacie powstała dzięki współpracy zespołu badawczego pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z firmą PHU Dytrych Sp. z o.o. z Łodzi.

Strony

Subskrybuj RSS - nagroda