fbpx nagroda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

nagroda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Nagrody

1

W czwartek 7 listopada 2019 r. po raz piąty wręczone zostały Nagrody Smart Metropolia. Wyróżnienie to, przyznawane przez stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, trafia do osób, firm bądź instytucji szczególnie zasłużonych dla budowania i promowania idei metropolii.

Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazła się Pani prof. Iwona Sagan z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, która otrzymała nagrodę w kategorii Partner w działaniu.

Forum Inteligentnego Rozwoju - logo

Dr hab. Anna Aksmann, prof. UG z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Wydziału Biologii UG oraz prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, kierownik Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii UG, zostały laureatkami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają od czterech lat podmioty i osoby, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.

1

Z przyjemnością zawiadamiamy, że dr Dominika Studzińska zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej, otrzymała prestiżową nagrodę im. Eugeniusza Romera za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2018 r. w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.

1

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach gościło uczestników tegorocznej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której ogłoszono laureatów Programu. W tym gronie znalazł się prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki.

1

W dniu 24.10.2019 w Operze Nova w Bydgoszczy odbyła się Gala Sportu Akademickiego. Podczas gali wręczono nagrody indywidualne i zespołowe w minionym roku akademickim. Na scenie zaprezentowali się m.in. medaliści Akademickich Mistrzostw Europy , Świata oraz przedstawiciele najlepszych Uczelni w Polsce w Akademickich Mistrzostw Polski.

1

Znane są nazwiska kolejnych laureatów trzeciej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Finansowanie badań otrzymało sześciu pracowników Uniwersytetu Gdańskiego:

 

1

Finansowanie, w kwocie 1 200 000 złotych, zostało przyznane w ramach wewnętrznego konkursu dla zwycięzców realizujących granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Uzyskane finansowanie pozwoli na przedłużenie, o kolejne dwa lata (do 2023 roku), realizacji grantu First TEAM zatytułowanego „Targeting mitochondrial DNA repair for novel anti-cancer therapies”, który jest realizowany na MWB przez dr hab. Michała R. Szymańskiego.

logo FNP

Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak otrzymała kolejne finansowanie z FNP ramach konkursu dla zwycięzców realizujących granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w celu rozwoju współpracy z innym grantobiorcą FNP. Grant, wynoszący 1 mln zł pozwoli na prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad innowacyjnymi terapiami nowotworów prowadzonych razem z  prof. Jonathanem Heddle z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

1

Sześć badaczek pracujących w polskich instytucjach naukowych otrzymało stypendia w ramach programu „L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki”. Dwie z laureatek to pracowniczki naukowe Uniwersytetu Gdańskiego – dr Ewelina Król z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz mgr Karolina Pierzynowska z Wydziału Biologii.

1

W dniach 23-25 września 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO w Krakowie odbyła się 7 edycja Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, którego organizatorami byli m.in. Komitet Biotechnologii PAN, Polska Federacja Biotechnologii oraz Targi w Krakowie. Program naukowy Kongresu skupiał się na dwóch obszarach biotechnologii tzw.: „Red Biotechnology” i „Green Biotechnology”,

Strony

Subskrybuj RSS - nagroda