Aktualnie otwarte konkursy

Aktualnie otwarte konkursy

 

NCN Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie naboru wniosków

Termin złożenia wniosku w UG

MAESTRO 14
konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

15 czerwca 2022

15 września 2022
do godz. 16:00

7 września 2022

SONATA BIS 12
konkursu na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
15 czerwca 2022 15 września 2022
do godz. 16:00
7 września 2022

 

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie naboru wniosków

Termin złożenia wniosku w UG

Weave-UNISONO
konkurs na projekty w ramach współpracy międzynarodowej oceniane poza NCN w ramach Lead Agency procedure (współpraca we wszystkich dziedzinach nauki z Czechami, Słowenią, Austrią, Szwajcarią, Niemcami).

nabór ciągły od stycznia 2021

zgodnie z wymogami agencji wiodącej

7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 


FNP Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie naboru wniosków

Termin złożenia wniosku w UG

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej
program na dofinansowanie projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z Ukrainy.

16 marca 2022 

I konkurs
- 29 kwietnia 2022

II konkurs
- 30 września 2022

7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

Nawa
 

 


Logotyp MEiN

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie naboru wniosków

Termin złożenia wniosku w UG

Utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2023 rok

4 maja 2022 31 sierpnia 2022  25 sierpnia2022
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, luty 6, 2017 - 14:34; osoba wprowadzająca: Agata Krawczykowska Ostatnia zmiana: środa, Sierpień 10, 2022 - 08:46; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg