Aktualnie otwarte konkursy

Aktualnie otwarte konkursy

 

NCN Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie naboru wniosków

Termin złożenia wniosku w UG

OPUS 24
konkurs na projekty badawcze obejmujące badania podstawowe dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej

15 września 2022

15 grudnia 2022
do godz. 16:00

7 grudnia 2022

SONATA 18
konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
15 września 2022 15 grudnia 2022
do godz. 16:00
7 grudnia 2022

PRELUDIUM BIS 4

celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich

15 września 2022 15 grudnia 2022
do godz. 16:00
7 grudnia 2022

POLONEZ BIS 3

konkurs na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy

15 września 2022 15 grudnia 2022
do godz. 16:00
7 grudnia 2022

 

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie naboru wniosków

Termin złożenia wniosku w UG

BiodivERsA+

konkurs na międzynarodowe projekty badawcze koncentrujące się na doskonaleniu systemu monitorowania różnorodności biologicznej i zmian w ekosystemach.

Celem konkursu jest również wsparcie badaczy w opracowywaniu narzędzi służących lepszemu wdrażaniu i harmonizacji programów monitorowania bioróżnorodności w różnych krajach i regionach oraz wykazywaniu możliwości wykorzystania informacji z monitoringu w procesie wprowadzenia zmian w polityce transformacyjnej i zarządzaniu.

8 września 2022

I etap - 9 listopada 2022

(Termin składania wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) w systemie EPSS)

II etap - 5 kwietnia 2023

(Termin składania wspólnych wniosków pełnych (full proposals) w systemie EPSS)

Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF - 12 kwietnia 2023

7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 


FNP Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 


Nawa
 

Logotyp MEiN

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie naboru wniosków

Termin złożenia wniosku w UG

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

1 grudnia 2022

31 grudnia 2022 

21 grudnia 2022
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6 luty, 2017 - 14:34; osoba wprowadzająca: Agata Krawczykowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 21 Listopad, 2022 - 08:44; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg