Aktualnie otwarte konkursy

Aktualnie otwarte konkursy

 

NCN Narodowe Centrum Nauki

 

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie naboru wniosków

Termin złożenia wniosku w UG

SONATINA 6
konkursu, którego celem jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

15 grudnia 2021

15 marca 2022
do godz. 16:00

7 marca 2022

 

 

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie naboru wniosków

Termin złożenia wniosku w UG

Weave-UNISONO
konkurs na projekty w ramach współpracy międzynarodowej oceniane poza NCN w ramach Lead Agency procedure (współpraca we wszystkich dziedzinach nauki z Czechami, Słowenią, Austrią, Szwajcarią, Niemcami)

 

nabór ciągły od stycznia 2021

zgodnie z wymogami agencji wiodącej

7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

ChistERA 2021

konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych:

  • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS)
  • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)
10 listopada 2021

Termin składania wniosków wspólnych:
17 stycznia 2022

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF:
24 stycznia 2022 r.

7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

JPIAMR 2022

konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki

11 stycznia 2022

I etap 08.03.2022

II etap 05.07.2022

7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 


FNP Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 


Nawa
 

Logotyp MEiN

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie naboru wniosków

Termin złożenia wniosku w UG

PERŁY NAUKI

Konkurs na projekty, które realizowane będą przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich pod kierunkiem opiekuna naukowego.

31 grudnia 2021 18 lutego 2022 10 lutego 2022
Pokaż rejestr zmian

Submitted on poniedziałek, luty 6, 2017 - 14:34 by Agata Krawczykowska Changed on piątek, Styczeń 14, 2022 - 08:16 by Agnieszka Ożóg