fbpx Aktualności | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aktualności

Aktualności

03.04.2020 Zaproszenie do przesyłania pytań związanych z wdrażaniem projektów w programach ERASMUS+ oraz Horyzont 2020
30.03.2020 Horyzont Europa - Badanie potencjału naukowego regionu
27.03.2020 „Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie” – pozytywna decyzja o dofinansowaniu projektu POWER
27.03.2020 Projekt „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim - Znane i nieznane oblicza nauki” z pozytywną rekomendacją ekspertów
27.03.2020 NCBiR - Uproszczenia w rozliczaniu projektów krajowych i międzynarodowych oraz w ich raportowaniu w czasie pandemii
27.03.2020 Informacja dla beneficjentów konkursów PO WER w związku z koronawirusem
27.03.2020 MNiSW w związku z koronawirusem - przesunięcie terminu złożenia raportów
27.03.2020 Informacje dla beneficjentów Programu Południowy Bałtyk na temat środków mających na celu zabezpieczenie realizacji projektu w odniesieniu do sytuacji związanej z koronawirusem
27.03.2020 KE uruchamia portal o badaniach nad koronawirusem
27.03.2020 II konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG
27.03.2020 Zmiany w ogłoszeniach o naborach wniosków - stan na 23 marca 2020 roku
27.03.2020 Wiosna z Horyzontem 2020 – wirtualne spotkanie
19.03.2020 Najczęściej zadawane pytania dot. projektów i procesów obsługiwanych przez Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi i Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi w związku z wirusem SARS-CoV-2
19.03.2020 Wytyczne dot. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS
19.03.2020 Wpływ epidemii i zagrożenia COVID-19 na realizację projektów w programie Horyzont 2020
19.03.2020 Informacja dla beneficjentów programów realizowanych ze środków POIR, POIŚ oraz programów krajowych i międzynarodowych zarządzanych przez NCBiR
19.03.2020 Stanowisko prezesa Zarządu Fundacji, prof. Macieja Żylicza, dotyczące potencjalnych opóźnień w składaniu wniosków o płatność i sprawozdań w projektach realizowanych w ramach POIR
19.03.2020 Pakiet działań dla projektów EFS w związku z pandemią koronawirusa
19.03.2020 Wytyczne dla beneficjentów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w związku z koronawirusem
19.03.2020 Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie koronawirusa
19.03.2020 Nowe terminy składania wniosków w Programie Erasmus+
19.03.2020 POIR - Projekty aplikacyjne - wydłużone terminy naborów wniosków
19.03.2020 KE przedłuża terminy składania wniosków w najbliższych konkursach H2020
19.03.2020 Fundusze norweskie i EOG - aktualny harmonogram naborów
19.03.2020 Nabory z funduszy norweskich i EOG w Programie „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłoszone