Zarządzenia Rektora dot. realizacji projektów | Serwis główny UG

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

 

Regulamin Zarządzania Projektami Naukowymi

Zarządzenie Rektora UG 24/R/17 ws. Regulaminu Zarządzania Projektami Naukowymi w UG

Załącznik nr 1: REGULAMIN Zarządzania Projektami Naukowymi w UG

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

Załącznik nr 2: SCHEMAT Zarządzania Projektami Naukowymi w UG

 


Zarządzenie Rektora ws. wynagrodzeń w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zarządzenie Rektora UG 71/R/18 ws. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

 


Zarządzenie Rektora ws. wprowadzenia zamówień publicznych

Zarządzenie Rektora UG 48/R/16 ws. wprowadzenia Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówien publicznych w Uniwersytecie Gdańskim

 


Zarządzenie Rektora ws. zawierania umów cywilnoprawnych

Zarządzenie Rektora UG 65/R/18 ws. Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 sierpnia 2018 roku, 8:08