Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zasady składania wniosków

 Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej (OSF).

 

W przypadku wniosku składanego do ministra część tego wniosku zawierającą dane wnioskodawcy , oświadczenie o ich wartości i oświadczenie o:

zgodności danych zawartych w systemie i wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- składa się w formie dokumentu elektronicznego albo w postaci papierowej.

 

Wnioski dotyczące inwestycji związanych z działalnością naukową składa się w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym środki mają zostać przyznane.

 

! Wnioski dotyczące inwestycji:

- związanych z działalnością naukową, na podstawie których środki 

finansowe  będą przyznawane w 2020 roku, składa się w terminie

do dnia 15 września 2019 r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Szulfer
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Szulfer
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 kwietnia 2019 roku, 9:14