Przepisy prawne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przepisy prawne

Przepisy ogólne dotyczące inwestycji określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na  inwestycje służące   potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych  (Dz.U. 2015, poz.1693 - baza ISAP - Sejm RP)

*04 czerwca 2018 r.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na  inwestycje służące   potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych  (Dz.U. 2018, poz.1066 - baza ISAP - Sejm RP)

 29 czerwca 2016 r.     Komunikat w sprawie uruchomienia systemu OSF w celu składania wniosków na inwestycje aparaturowe w 2017 r.

 26 lutego 2016 r.         Komunikat MNiSW dot. nowego rozporządzenia

 

Użyte w ustawie o zasadach finansowania nauki określenia oznaczają:

duża infrastruktura badawcza – aparaturę naukowo-badawczą w tym infrastrukturę informatyczną nauki, o wartości przekraczającej:
a) 150 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej,
b) 500 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu ( Dz. U. 2014 poz. 1620 - ustawa o zasadach finansowania nauki, art.2 pkt 17)


strategiczna infrastruktura badawcza – dużą infrastrukturę badawczą oraz infrastrukturę budowlaną, ujęte w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, który stanowi Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej  ( Dz. U. 2014 poz. 1620 - ustawa o zasadach finansowania nauki, art. 2 pkt 17a)

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Szulfer
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Szulfer
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 czerwca 2018 roku, 7:13