Najważniejsze akty prawne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Obowiązujące akty prawne

nowa ustawa

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz.U. 2108 poz. 1668 - baza ISAP - Sejm RP)

Data wejścia w życie: 2018-10-01

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz.U. 2108 poz. 1669 - baza ISAP - Sejm RP)

Data wejścia w życie: 2018-10-01

 

dotychczasowe przepisy

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 poz. 2183 -baza ISAP - Sejm RP)

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2018 poz.87 - baza ISAP - Sejm RP)

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz.1789 - baza ISAP - Sejm RP)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habiltacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 poz. 261 - baza ISAP - Sejm RP)

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora ( Dz.U. 2014 poz. 48 - baza ISAP)


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Szulfer
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Szulfer
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 października 2018 roku, 6:38