fbpx Narodowe Centrum Nauki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Narodowe Centrum Nauki

Konkursy

Nazwa konkursu  
ETIUDA Konkurs na stypendia doktorskie.
HARMONIA Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
MAESTRO Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
OPUS Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
PRELUDIUM Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
SONATA Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
SONATINA Konkurs na projekty badawcze dla młodych naukowców do 3 lat po doktoracie.
SONATA BIS Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 sierpnia 2017 roku, 14:39