Wydział Biologii | Serwis główny UG

Zakończone projekty WB

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Iuventus Plus 2011 - MNiSW 0150/IP1/2011/71 02.04.2012 - 01.04.2014 dr Piotr Golec Nowe spojrzenie na mechanizmy rozwojowe bakteriofaga T4 wykorzystywane w warunkach zbliżonych do naturalnych oraz występujących podczas zakażeń w przemyśle biofermentacyjnym 218 400 zł
2. Opus 1 - NCN 2011/01/B/NZ1/03686 27.12.2011 - 26.12.2014 dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska Molekularny mechanizm działania substancji obniżających syntezę glikozoaminoglikanów w aspekcie potencjalnego zastosowania w leczeniu genetycznie uwarunkowanych lizosomalnych chorób spichrzeniowych. 406 500 zł
3. Preludium 1 - NCN 2011/01/N/NZ8/04569 15.12.2011 - 14.12.2014 dr Dorota Kidawa Odpowiedź ptaków rodzicielskich oraz piskląt alczyka (Alle alle) na sztucznie podwyższony poziom kortykosteronu 190 685 zł
4. Fuga 1 - NCN 2012/04/S/NZ1/00039 01.10.2012 - 30.09.2014 dr Katarzyna Szot Wytwarzanie bakteriofagów wykazujących właściwości katalityczne enzymów redoks. 396 000 zł
5. Program Badań Stosowanych I - NCBR PBS1/B7/7/2012 01.04.2012 - 28.02.2015

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

(Lider Konsorcjum: Biofarm Sp. z o.o.)

Opracowanie Innowacyjnej syntezy oraz formy farmaceutycznej genisteiny i sprawdzenie jej aktywności przeciwłuszczycowej in vivo

4 242 230 zł

(863 491 zł dla UG)

6. Iuventus Plus 2011 - MNiSW 0312/IP1/2011/71 05.04.2012 - 04.04.2015 dr Joanna Łoś Wpływ nadtlenku wodoru na ekspresję genów szczepów Escherichia coli lizogennych bakteriofagami kodującymi geny toksyn Shiga 390 000 zł
7. Opus 1 - NCN 2011/01/B/NZ8/04194 08.12.2011 - 07.05.2015 prof. dr hab. Antoni Rokicki Ewolucja genomów mitochondrialnych gatunków należących do Anisakidae i Raphidascarididae. 271 650 zł
8. Program Badań Stosowanych II - NCBR PBS2/A1/8/2013 01.11.2013 - 31.10.2015

prof. UG, dr hab. Marcin Łoś

(Lider Konsorcjum: Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Opracowanie komercyjnej metody produkcji podłoży SERS do ultra-czułych i szybkich analiz biomedycznych

4 376 322 zł

(367 200 zł dla UG)

9. LIDER III - NCBR LIDER/21/92/L-3/11/NCBR/2012 01.10.2012 – 30.09.2015 mgr Bożena Nejman – Faleńczyk Nowy test diagnostyczny umożliwiający kompleksową identyfikację patogenów odkleszczowych 1 070 190 zł
10. Opus 3 - NCN 2012/05/B/ST10/00243 28.01.2013 - 27.07.2015 dr hab. Monika Badura Przekształcenia środowiska przyrodniczego oraz użytkowanie roślin w obrębie osad i zamków krzyżackich w rejonie bałtyckim (XIII-XV w.) w oparciu o dane archeobotaniczne i historyczne 203 477 zł
11. Etiuda 2 - NCN 2014/12/T/NZ2/00538 01.10.2014 - 30.09.2015 mgr Marta Moskot Molekularne mechanizmy działania flawonoidów jako substancji modulujących transkryptom komórek ludzkich. 68 782 zł
12. Opus 1 - NCN 2011/01/B/ST10/04020 13.12.2011 - 12.12.2015 dr Joanna Święta – Musznicka Przemiany ekosystemów wodno-bagiennych i ekspansja roślinności antropogenicznej na terenie Gdańska od V do XVII wieku w oparciu o dane paleoekologiczne. 243 440 zł
13. Opus 2 - NCN 2011/03/B/NZ1/01206 22.08.2012 - 21.02.2016 prof. UG, dr hab. Ewa Laskowska Rola acetylacji białek w procesie powstawania komórek Escherichia coli typu persisters charakteryzujących się tolerancją na antybiotyki. 522 000 zł
14. Iuventus Plus - MNiSW 0638/IP1/2013/72 05.07.2013 - 04.03.2016 dr Katarzyna Wojczulanis-Jakubas Czynniki wpływające na dobór partnera u arktycznego gatunku ptaka morskiego, alczyka Alle alle. 200 000 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 czerwca 2017 roku, 10:19

Narodowe Centrum Nauki

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Opus 1 2011/01/B/NZ1/04404 21.12.2011 - 20.12.2016 prof. UG, dr hab. Marcin Łoś Badanie roli białka OxyR w indukcji profagów lambdoidalnych, w tym pochodzących ze szczepów EHEC i przenoszących toksynę Shiga 336 000 zł
2. Sonata 1 2011/01/D/NZ2/04817 21.12.2011 - 20.12.2016 dr Joanna Łoś Badania metagenomiczne plazmidów pochodzących z próbek środowiskowych. 907 500 zł
3. Sonata 1 2011/01/D/NZ2/03633 06.12.2011 - 05.12.2016 dr Ewa Piotrowska Czy zapłodnienie in vitro wpływa na proces inaktywacji chromosomu X u ludzi? 654 500 zł
4. Maestro 1 2011/02/A/NZ1/00009 30.04.2012 - 30.04.2017 prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Mechanizmy regulacji replikacji DNA w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych: czy istnieją ogólnobiologiczne reguły kontroli tego procesu? 2 996 000 zł
5. Preludium 2 2011/03/N/NZ8/02849 12.10.2012 - 11.01.2016 mgr Liliana Katarzyna Keslinka-Nawrot Preferencje siedliskowe, wielkość populacji oraz rozmieszczenie kolonii lęgowych alczyka (Alle alle) na zachodnim Spitsbergenie w kontekście heterogeniczności warunków oceanograficzno-klimatycznych i środowiskowych w Arktyce. 214 365 zł
6. Preludium 2 2011/03/N/NZ8/02847 17.10.2012 - 16.10.2016 mgr inż. Emilia Święczkowska Próba optymalizacji warunków dla wzrostu i rozwoju populacji storzana bezlistnego (Epipogium aphyllum Sw.) na podstawie analizy wybranych aspektów biologii i ekologii tego gatunku 139 370 zł
7. Harmonia 2 2012/04/M/NZ1/00067 31.08.2012 - 30.08.2016 prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Rola białka Hfq w regulacji DNA w komórkach Escherichia coli 632 450 zł
8. Harmonia 2 2012/04/M/NZ2/00122 22.08.2012 - 21.08.2017 prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Korelacja pomiędzy kontrolą replikacji chromosomu Escherichia coli a stanem fizjologicznym komórek bakterii 975 000 zł
9. Preludium 3 2012/05/N/NZ1/00535 01.03.2013 - 29.02.2016 dr Monika Maciąg-Dorszyńska Analiza zależności między replikacją DNA, centralnym metabolizmem węgla oraz cyklem komórkowym u Escherichia coli. 149 448 zł
10. Preludium 3 2012/05/N/NZ3/00338 28.02.2013 - 27.12.2016 dr Aleksandra Agata Hać (Wiczk) Wpływ kinaz S6K1 oraz S6K1 na efetywność degradacji struktur komórkowych przez lizosomy 149 600 zł
11. Harmonia 3 2012/06/M/NZ2/00100 25.04.2013 - 24.04.2017 prof. UG, dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz Badanie globalnej odpowiedzi bakterii morskich na stres z wykorzystaniem podejścia proteomicznego i transkrypomicznego. 913 065 zł
12. Opus 4 2012/07/B/NZ8/02789 08.07.2013 - 07.07.2016 dr Anna Aksmann Rola ELIPs (early light induced proteins) w aklimatyzacji komórek Chlamydomonas do antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska wodnego. 414 770 zł
13. Opus 4 2012/07/B/NZ4/00216 08.07.2013 - 07.07.2016 dr Wojciech Glac Mechanizm i indywidualne zróżnicowanie wpływu amfetaminy na układ odpornościowy u szczurów 284 700 zł
14. Opus 4 2012/07/B/NZ2/01782 05.07.2013 - 04.12.2016 prof. UG, dr hab. Marian Sęktas Nowy mechanizm regulacji ekspresji genów kodujących system restrykcyjno-modyfikujący MboII z Moraxella bovis. 369 100 zł
15. Preludium 4 2012/07/N/NZ8/00061 08.07.2013 - 07.07.2016 mgr Emilia Ossowska Porosty z rodzaju Parmelia w Polsce – studium taksonomiczne. 148 015 zł
16. Opus 5 2013/09/B/NZ1/01068 12.02.2014 - 11.02.2017 prof. dr hab. Barbara Lipińska Biochemiczna i fizjologiczna charakterystyka ludzkiej proteazy HtrA3 648 000 zł
17. Opus 5 2013/09/B/NZ1/01066 12.02.2014 - 11.02.2017 dr hab. Katarzyna Potrykus Rola i mechanizm działania GraL, małego regulatorowego RNA sRNA z Escherichia coli 367 100 zł
18. Opus 5 2013/09/B/NZ2/02366

13.02.2014 - 12.02.2017

dr hab. Alicja Beata Węgrzyn Rola rejonu exo-xis w regulacji rozwoju fagów lambdoidalnych na przykładach faga lambda oraz fagów przenoszących geny toksyn Shiga, odpowiedzialnych za patogenność enterokrwotocznych szczepów Escherichia coli. 926 960 zł
19. Sonata 5 2013/09/D/NZ4/02499 17.02.2014 - 16.02.2017 dr Grażyna Anna Jerzemowska Iniekcje substancji psychoaktywnych do jąder konarowo-mostowego nakrywki i półleżącego w reakcjach apetytywnych indukowanych stymulacją elektryczną układu mezolimbicznego u swobodnie poruszających się szczurów po teście nowości. 348 650 zł
20. Sonata 5 2013/09/D/NZ1/03347 12.02.2014 - 11.02.2017 dr Robert  Łyżeń Rola czynników odpowiedzi ścisłej oraz sekwencji dyskryminatora w regulacji transkrypcji z promotorów tRNA podczas wystąpienia warunków stresowych. 667 100 zł
21. Sonata 5 2013/09/D/NZ1/01658 12.02.2014 - 11.02.2017 dr Irena  Majkutewicz Wpływ fumaranu dimetylu na pamięć przestrzenną, ośrodkowe procesy zapalne, neurodegeneracyjne oraz neurogenezę w szczurzym modelu choroby Alzheimera 340 816 zł
22. Preludium 5 2013/09/N/NZ2/01899 13.02.2014 - 12.02.2017 mgr Grzegorz Marek Cech Nowa rola regulatorowego białka DksA w interakcjach wirus-gospodarz w bakterii Escherichia coli oraz w wybranych przedstawicielach Proteobacteria 149 878 zł
23. Preludium 5 2013/09/N/NZ8/03208 04.03.2014 - 03.08.2017 mgr Izabela Kulaszewicz Wpływ cech biometrycznych i immunofizjologicznych na parametry rozrodu i jakość potomstwa u monogamicznego ptaka morskiego, alczyka Alle alle 149 981 zł
24. Preludium 5 2013/09/N/NZ4/02195 10.02.2014 - 09.10.2016 mgr Karolina  Plucińska Rola transmisji glutaminergicznej w jądrze konarowo-mostowym nakrywki oraz jądrze półleżącym w regulacji komponenty motywacyjnej behawioru indukowanego stymulacją brzusznego pola nakrywki śródmózgowia 96 704 zł
25. Sonata Bis 3 2013/10/E/NZ1/00657 05.06.2014 - 04.06.2018 dr hab. Katarzyna Potrykus Wpływ analogów ppGpp na polimerazę RNA w aspekcie prokariotycznych i eukariotycznych czynników transkrypcyjnych 1 463 820 zł
26. Opus 6 2013/11/B/NZ2/02582 11.07.2014 - 10.07.2017 prof. UG, dr hab. Agnieszka Szalewska - Pałasz Izotiocyjaniany jako związki antybakteryjne: molekularne mechanizmy hamowania wzrostu komórek bakterii oraz kontroli ekspresji genów kodujących enterotoksyny. 999 450 zł
27. Opus 6 2013/11/B/NZ8/00899 10.07.2014 - 09.07.2017 prof UG, dr hab Małgorzata Kozieradzka - Kiszkurno Embriogeneza Crassulaceae z uwzględnieniem ultrastruktury plazmodesm i roli komunikacji symplastowej w tym procesie. 442 280 zł
28. Fuga 3 2014/12/S/NZ3/00621 01.10.2014 - 30.09.2017 dr Witold Żakowski Charakterystyka funkcji układu ciało suteczkowate - jądra przednie wzgórza w systemie regulacji hipokampalnego rytmu theta na modelu szczurów w narkozie uretanowej oraz szczurów swobodnie poruszających się. 534 300 zł
29. Opus 7 2014/13/B/NZ2/01139 27.01.2015 - 26.01.2018 dr Monika Katarzyna Glinkowska Charakteryzacja sieci oddziaływań białkowych jakie tworzą komponenty kompleksu replikacyjnego Escherichia coli w różnych warunkach wzrostu komórek - na drodze do pełnego modelu koordynacji replikacji DNA z metabolizmem u bakterii. 874 160 zł
30 Opus 7 2014/13/B/NZ9/02021 02.03.2015 - 01.03.2018 dr hab. Joanna Skórko - Glonek Rola cytoplazmatycznego i pozacytoplazmatycznego systemu kontroli jakości białek w patogenezie i przetrwaniu stresowych warunków bakterii mokrej zgnilizny ziemniaka Dickeya solani 741 760 zł
31. Sonata 7 2014/13/D/NZ1/00062 27.01.2015 - 26.01.2018 dr Paweł Olszewski Szczegółowa analiza zjawiska interferencji transkrypcji w wyniku kolizji polimeraz RNA w Escherichia coli. 738 490 zł
32. Sonata 7 2014/13/D/NZ6/02147 23.01.2015 - 22.01.2018 dr Stefan Tukaj Wpływ aktywnej formy witaminy D - kalcytrolu na wybrane parametry nabytej odpowiedzi immunologicznej ze szczególnym uwzględnieniem limfocytów B regulatorowych: badania podstawowe z wykorzystaniem modelu zwierzęcego 383 920 zł
33. Preludium 7 2014/13/N/NZ3/00576 25.02.2015 - 24.02.2018 mgr Anna Maria Pawlik Mechanizm antynowotworowego działania sulforafenu, izotiocyjanianu pochodzącego z roślin kapustowatych 149 890 zł
34. Preludium 8 2014/15/N/NZ9/03882 24.08.2015 - 23.08.2017 mgr Sylwia Zielińska Wpływ metod ekstrakcji DNA na wynik badania struktury populacji bakterii glebowych z hałdy fosfogipsu w Wiślince 100 000 zł
35. Preludium 8 2014/15/N/NZ4/04844 04.09.2015 - 03.09.2017 mgr Kacper Krzysztof Ptaszek Nieprawidłowości szlaku przemian metabolicznych w układzie serotonergicznym w przebiegu zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). 99 890 zł
36. Preludium 9 2015/17/N/NZ6/03493 20.01.2016 - 19.01.2019 mgr Joanna Krajewska Funkcja biologiczna białka opiekuńczego ClpB (Hsp100) pochodzącego z bakterii Leptospira interrogans, czynnika etiologicznego leptospirozy. 149 800 zł
37. Preludium 9 2015/17/N/NZ2/01924 04.02.2016 - 03.02.2018 mgr Marta Moskot Ocena wpływu flawonoidów na profil ekspresji genów fibroblastów mysiego modelu mukopolisacharydozy typu I (MPS I). 96 000 zł
38. Opus 9 2015/17/B/NZ9/01724 25.02.2016 - 24.02.2019 dr hab. Alicja Beata Węgrzyn Funkcjonalna bioróżnorodność bakteriofagów - badania na poziomie molekularnym i potencjalne znaczenie biotechnologiczne. 1 353 200 zł
39. Preludium 9 2015/17/N/NZ2/04267 03.03.2016 - 02.03.2018 mgr Paulina Jędrak Zmiany w mitochondriach ludzkich komórek skóry niosących mutacje wywołujące chorobę Huntingtona. 99 600 zł
40. Opus 9 2015/17/B/NZ8/02441 16.03.2016 - 15.03.2019 prof. dr hab. Martin Kukwa Sterylne porosty skorupiaste neotropikalnych ekosystemów leśnych jako źródło ukrytej różnorodności genetycznej - innowacyjne studia na przykładzie Boliwii, kraju o wysokiej różnorodności biologicznej. 743 960 zł
41. Maestro 7 2015/18/A/NZ8/00149 21.04.2016 - 21.04.2016 prof. Marc-Andre Selosse ORCHIDOMICS - Zrozumienie metabolizmu storczyków w ich naturalnym środowisku - metody omiczne w badaniach adaptacji i symbiozy u storczyków. 2 637 800 zł
42. Opus 11
2016/21/B/NZ7/02077
24.01.2017-23.01.2020 prof. dr hab. Agnieszka Monika Szalewska-Pałasz
Izotiocyjaniany jako związki bioaktywne w przeciwdziałaniu zakażaniom patogennymi Escherichia coli.
1 274 800 zł

 

 

Zakończone projekty

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 lutego 2017 roku, 9:15