Wydział Biotechnologii | Serwis główny UG

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Diamentowy Grant 2012 0214/DIA/2012/41 18.05.2012 - 17.05.2016 Agnieszka Kłosowska (Jurczyk) Analiza wewnętrznych molekularnych mechanizmów regulujących aktywność białka ClpA z bakterii Escherichia coli

200 000 zł

2. Diamentowy Grant 2015 0145/DIA/2015/44 01.10.2015 - 31.03.2018 Angelika Małgorzata Michalak Terapeutyczne zastosowanie metabolitów wtórnych roślin rodzaju Iris. Wydajne pozyskiwanie, analiza i zastosowanie ekstraktów aktywnych biologicznie. 199 775 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 listopada 2015 roku, 7:02

Narodowe Centrum Nauki

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Preludium 2 2011/03/N/NZ6/00059 06.08.2012 - 05.08.2016 dr Ewelina Król Wpływ analogów i mimetyków tunikamycyny na namnażanie wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) 397 000 zł
2. Maestro 2 2012/04/A/NZ1/00048 21.09.2012 - 20.09.2017 prof. dr hab. Igor Konieczny Kompleksy nukleoproteinowe w replikacji DNA, proteolizie i plazmidowych systemach programowanej śmierci komórki 2 541 800 zł
3. Maestro 2 2012/04/A/NZ1/00056 06.09.2012 - 05.09.2017 prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska – Szewczyk Mechanizmy rozprzestrzeniania się wirusów pomiędzy komórkami: wirusowe strategie przetrwania 2 300 000 zł
4. Sonata 3 2012/05/D/NZ6/00885 14.03.2013 - 13.03.2017 dr Katarzyna Monika Grzyb Badanie właściwości biochemicznych, funkcjonalnych i immunogennych nowych rekombinowanych glikoprotein osłonkowych i cząstek wiruso-podobnych wirusa zapalenia wątroby typu C 428 900 zł
5. Maestro 3 2012/06/A/NZ1/00002 26.03.2013 - 25.03.2018 prof. dr hab. Jarosław Marszałek Molekularny mechanizm funkcjonalnego różnicowania mitochondrialnych systemów Hsp70 2 653 260 zł
6. Opus 4 2012/07/B/NZ9/01623 19.06.2013 - 18.09.2016 prof. UG, dr hab. Sylwia Jafra Czynniki warunkujące aktywność przeciwbakteryjną szczepu Pseudomonas sp. P482 względem bakteryjnych patogenów roślin z rodzajów Dicekya i Pectobacterium 459 400 zł
7. Harmonia 4 2013/08/M/NZ9/00974 24.09.2013 - 23.09.2016 prof. dr hab. Ewa Łojkowska Charakterystyka najbardziej istotnych mechanizmów warunkujących patogeniczność bakterii Dickeya solani-regulacja ekspresji genów kodujących biosyntezę czynników wirulencji 702 000 zł
8. Maestro 4 2013/08/A/NZ1/00683 02.10.2013 - 01.10.2018 prof. dr hab. Krzysztof Liberek Molekularne mechanizmy działania białek opiekuńczych w dezagregacji białek 2 635 900 zł
9. Opus 5 2013/09/D/NZ1/03348 21.03.2014 - 20.03.2017 dr Joanna Nakonieczna Funkcjonalizacja związków fotouczulajacych za pomocą przeciwdrobnoustrojowych peptydów jako strategia zwiększania efektywności fotoinaktywacji mikroorganizmów patogennych 336 049 zł
10. Preludium 5 2013/09/N/NZ2/01979 15.04.2014 - 14.04.2016 mgr Maciej Baranowski Analiza strukturalna rejonu wiążącego substrat białek Hsp40 71 240 zł
11. Preludium 5 2013/09/N/NZ1/00188 07.03.2014 - 06.03.2016 mgr Aleksandra Taraszkiewicz Badanie mechanizmu inaktywacji fotodynamicznej Candida albicans z zastosowaniem nowych związków fotouczulających 99 500 zł
12. Preludium 6 2013/11/N/NZ7/00377 01.08.2014 - 31.07.2017 mgr Magda Rybicka Ocena heterogenności populacji wirusa HBV jako czynnika prognostycznego skuteczności terapii interferonem u osób przewlekle zakażonych. 99 970 zł
13. Preludium 7 2014/13/N/NZ1/00993 28.01.2015 - 27.07.2017 mgr Anna Grela Fosforylacja białka GerAA jako możliwy mechanizm regulujący aktywności receptora kiełkowania GerA przetrwalników Bacillus Subtilis. 124 930 zł
14. Preludium 7 2014/13/N/NZ1/04015 29.01.2015 - 28.01.2017 mgr Wojciech Aleksy Potocki Które regiony białka CotX są niezbędne do jego prawidłowej lokalizacji na powierzchni płaszcza przetrwalników Bacillus subtilis? 99 996 zł
15. Opus 7 2014/13/B/NZ9/02136 20.02.2015 - 19.02.2018 prof. UG, dr hab. Sylwia Justyna Jafra Rola genu aiiO w metabolizmie Ochrobactrum sp. A44 oraz w zdolności tego szczepu do efektywnej kolonizacji roślin ziemniaka. 551 478 zł
16. Preludium 7 2014/13/N/NZ9/00873 10.03.2015 - 09.03.2018 mgr Kamil Adam Demski Względny udział enzymów typu DGAT i PDAT w akumulacji triacylogliceroli w rozwijających się nasionach Brassica napus, Glycine max, Ricinus communis, Cuphea viscosissima i Crepis Palaestina. 149 760 zł
17. Preludium 7 2014/13/N/NZ9/01081 02.03.2015 - 01.03.2018 mgr Marta Potrykus Ocena zależności pomiędzy profilem metabolicznym wybranych szczepów bakteryjnych patogenów roślin z gatunku Dickeya solani a ich wirulencją 149 500 zł
18. Sonata Bis 4 2014/14/E/NZ6/00164 05.05.2015 - 04.05.2020 dr Andrea Lipińska Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej 1 870 760 zł
19. Harmonia 6 2014/14/M/NZ8/00501 08.06.2015 - 07.06.2018 prof. dr hab. Ewa Łojkowska Badania pangenomu pektynolitycznych bakterii z gatunków Dickeya solani i Pectobacterium wasabiae w celu identyfikacji genów warunkujących lepszą adaptację do wywoływania objawów chorobowych na ziemniaku w klimacie umiarkowanym. 1 225 900 zł
20. Opus 8 2014/15/B/NZ2/01073 13.07.2015 - 12.07.2018 dr Anna Ihnatowicz Rola dioksygenaz zależnych od żelaza i oksoglutaranu w odpowiedzi Arabidopsis thaliana na stresy środowiskowe oraz w regulacji homeostazy żelaza. 851 900 zł
21. Sonata 8 2014/15/D/NZ9/00605 01.09.2015 - 31.08.2018 dr Robert Czajkowski Identyfikacja, charakterystyka i filogenetyczne porównanie genów specyficznie nadeksprymowanych w bakteriach Dickeya solani podczas kolonizacji korzeni, łodygi i liści Solanum tuberosum L. i Solanum dulcamara L. 775 480 zł
22. Opus 9 2015/17/B/NZ9/01730 25.01.2015 - 24.01.2019 dr Małgorzata Waleron Charakterystyka kosmopolitycznych szczepów bakterii z rodzaju Pectobacterium (patogenów roślin) - identyfikacja genów związanych z adaptacją środowiskową, szybkim rozprzestrzenianiem się oraz zmianą rośliny żywicielskiej. 643 120 zł
23. Opus 9 2015/17/N/NZ2/02092 25.02.2016 - 24.02.2019 mgr Martyna Krejmer - Rąbalska Czynniki genetyczne zwiększajace wirulencję bakulowirusa infekującego gąsienice jednego z głównych szkodników upraw leśnych - brudnicę nieparkę (Lymantria dispar). 149 984 zł
24. Preludium 9 2015/17/N/NZ3/03773 15.03.2016 - 14.03.2019 mgr Alicja Sznarkowska Wykorzystanie różnic w potencjalne oksydacyjnym między komórkami nowotworowymi a prawidłowymi do skutecznego "celowania" w nowotwory przez związki naturalne. 150 000 zł
25. Sonata Bis 5 2015/18/E/NZ1/00673 11.04.2016 - 10.04.2020 dr Szymon Ziętkiewicz Określenie właściwości biochemicznych oraz partnerów oddziaływań ludzkiego białka CLPB - jego znaczenie fizjologiczne oraz rola w patogenezie zespołu MEGCANN. 659 960 zł

 

 

Zakończone projekty

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 czerwca 2016 roku, 7:34

Zakończone projekty

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Iuventus Plus 2011 - MNiSW 0272/IP1/2011/71

04.04.2012 - 03.04.2014

dr Ewelina Król Analogi i mimetyki tunikamycyny jako nowe potencjalne leki przeciwko różnym szczepom wirusa grypy typu A 320 000 zł
2. Patent Plus - NCBR PP1/W-09/0-233/2013 01.05.2013 - 30.04.2015 dr inż. Dawid Nidzworski Międzynarodowa ochrona wynalazku ”Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypy”(zgł.P-399993) oraz opracowanie ścieżki komercjalizacji. 269 352 zł
3. Preludium 2 - NCN 2011/03/N/NZ9/02215 16.08.2012 - 15.08.2014 dr Łukasz Rąbalski Badanie zależności pomiędzy sekwencją wybranych genów bakulowirusa brudnicy nieparki (LdMNPV) i ich wirulencją 252 100 zł
4. Etiuda 1 - NCN 2013/08/T/NZ9/01049 01.10.2013  - 30.09.2014 mgr Dorota Krzyżanowska Wykorzystanie mikroorganizmów z rodzaju Pseudomonas i Bacillus do zwalczania bakteryjnych patogenów ziemniaka Solanum tuberosum L. 66 107 zł
5. Etiuda 1 - NCN 2013/08/T/NZ5/00747 01.10.2013 - 31.05.2014 mgr Aleksandra Markiewicz Analiza markerów związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi 77 192 zł
6. Etiuda 1 - NCN 2013/08/T/NZ9/01020 01.10.2013 - 30.09.2014 mgr Marta Potrykus Charakterystyka mechanizmu molekularnego warunkującego patogeniczność bakterii z rodzaju Dickeya na ziemniaka 70 347 zł
7. Etiuda 1 - NCN 2013/08/T/NZ3/00714 01.10.2013 - 30.09.2014 mgr Alicja Sznarkowska Farmakologiczna aktywacja białka p73 jako strategia zwalczania nowotworów z nieaktywnym białkiem p53 80 696 zł
8. Preludium 3 - NCN 2012/05/N/ST4/01079 19.02.2013 - 18.02.2015 mgr Anna Hałabis Struktura i dynamika łańcucha białkowego w temperaturze jego przejścia fazowego 98 540 zł
9. Iuventus Plus 2012 - MNiSW 0330/IP1/2013/72 07.10.2013 - 06.04.2015 mgr Krzysztof Lacek Udoskonalanie antywirusowych przeciwciał neutralizujących. 396 145 zł
10. Preludium 1 - NCN 2011/01/N/NZ1/03648 06.12.2011 - 05.04.2015 mgr Magdalena Miklaszewska Charakterystyka metabolizmu lipidów w korzeniach włośnikowatych Crambe abyssinica po zastosowaniu wybranych elicytorów oraz po wprowadzeniu genów zaangażowanych w biosyntezę wosków 255 000 zł
11. Diamentowy Grant - MNiSW 0099/DIA/2013/42 05.08.2013 - 04.08.2015 Anna Anchimiuk Analiza ekspresji genu kodującego białkową fosfatazę PrpE Bacillus subtilis 128 150 zł
12. IUVENTUS PLUS 2012 - MNiSW 0241/IP1/2013/72 26.06.2013 - 25.06.2015 dr Robert Łukasz Czajkowski Identyfikacja, charakterystyka i filogenetyczne porównanie genów specyficznie indukowanych w bakteriach Pectobacterium atrosepticum i „Dickeya solani” w różnych temperaturach 292 000 zł
13. Lider II - NCBR LIDER/32/36/L-2/10/NCBiR/2011 01.10.2011 - 30.09.2015 dr Mariusz Grinholc Nanobiotechnologia jako innowacyjne podejście w leczeniu zakażeń ran oparzeniowych 950 000 zł
14. Opus 2 - NCN 2011/03/B/NZ7/06144 22.08.2012 - 21.08.2015 dr Anna Kawiak Terapia skojarzona z zastosowaniem naftochinonów i paklitakselu w farmakologicznej indukcji śmierci komórkowej w liniach raka piersi. 288 200 zł
15. Sonata 1 - NCN 2011/03/D/NZ6/00923 06.08.2012 - 05.08.2015 dr Andrea Lipińska Badanie roli egzosomów w przebiegu infekcji alfaherpeswirusami. 759 615 zł
16. Fuga 1 - NCN 2012/04/S/NZ9/00118 01.10.2012 - 31.08.2015 dr Robert Łukasz Czajkowski Ekologiczne znaczenie obecności litycznych bakteriofagów w procesie rozwoju czarnej nóżki i mokrej zgnilizny ziemniaka powodowanych przez bakterie z rodzaju Pectobacterium i Dickeya 612 000 zł
17. Etiuda 2 - NCN 2014/12/T/NZ8/00316 01.10.2014 - 31.07.2015 mgr Joanna Siwińska Zmienność naturalna Arabidopsis thaliana jako narzędzie do badania molekularnych podstaw biosyntezy kumaryn. 64 347 zł
18. Etiuda 2 - NCN 2014/12/T/NZ7/00335 01.10.2014 - 30.09.2015 mgr Magda Rybicka Badanie wpływu polimorfizmu regionu pol/S wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) na przebieg terapii przeciwwirusowej. 63 596 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 listopada 2017 roku, 16:25