fbpx Wydział Chemii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Chemii

Projekty realizowane

 

Lp.  Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Termin realizacji
Instytucja finansujaca, program
Finansowanie
1 2018/31/N/ST4/00227 Pochodne 3-hydroksychromen-4-onu jako efektywne fluorescencyjne wskaźniki aktywności glikozydaz mgr Milena Reszka 2019.07.11 - 2020.10.10 NCN; PRELUDIUM; edycja 16              70 000 zł
2 2016/23/D/ST4/01576 Pomiar poziomu stresu oksydacyjnego poprzez fluorescencyjną detekcję adduktów pułapek spinowych z reaktywnymi formami azotu i tlenu dr Krzysztof Michał Żamojć 2017.07.13 - 2021.01.12 NCN; SONATA; edycja 12            633 085 zł
3 2017/27/N/ST4/01907 Mapowanie gruboziarnistych modeli kwasów nukleinowych z pola NARES-2P do reprezentacji pełnoatomowej mgr Łukasz Golon 2018.08.02 - 2021.08.01 NCN; PRELUDIUM; edycja 14              99 600 zł
4 2016/23/D/ST5/02234 Koniugaty peptydowe jako nowe środki przeciwdrobnoustrojowe do zwalczania zakażeń wewnątrzkomórkowych oraz biofilmu. dr Paulina Kosikowska-Adamus 2017.10.02 - 2021.10.01 NCN; SONATA; edycja 12            673 880 zł
5 2016/23/D/NZ7/03973 Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego dr Agnieszka Katarzyna Gajewicz-Skrętna 2017.10.02 - 2021.10.01 NCN; SONATA; edycja 12            253 874 zł
6 DI2015 022445 Poszukiwanie skutecznego inhibitora agregacji ludzkiego osoczowego białka amyloidu A oraz próby poznania mechanizmu jego agregacji Sandra Skibiszewska 2016.12.06 - 2020.12.05 MNiSW; Program "Diamentowy Grant"; konkurs 45            220 000 zł
7 2015/19/N/ST5/00276 Związki kompleksowe metali przejściowych jako nowe antyoksydanty - synteza, charakterystyka fizykochemiczna i biomedyczna. dr Joanna Marta Drzeżdżon 2016.06.10 - 2020.12.09 NCN; PRELUDIUM; edycja 10            146 440 zł
8 2017/25/B/ST4/01026 Zwiększenie globalnej i lokalnej dokładności gruboziarnistego modelu UNRES białek oraz jego rozszerzenie na symulacje bardzo dużych układów białkowych i racemizację reszt aminokwasowych. prof. dr hab. Józef Adam Liwo 2018.01.03 - 2021.01.02 NCN; OPUS; edycja 13            739 200 zł
9 2016/21/B/NZ1/02823 Wpływ jonów metali na właściwości amyloidogenne ludzkiej cystatyny C. dr hab. Aneta Szymańska 2017.01.17 - 2021.01.16 NCN; OPUS; edycja 11         1 062 800 zł
10 2014/14/A/ST4/00405 Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA (From a molecular in silico model celluar response in vitro. Modified nucleosides as photo and/or radiosensitizers of DNA damage). prof. dr hab. Janusz Adam Rak 2015.04.23 - 2021.01.22 NCN; MAESTRO; edycja 6         3 958 291 zł
11 2018/29/N/ST5/02266 Fotoaktywne kompleksowe nanostruktury otrzymywane w procesie utleniania anodowego. mgr inż. Magda Maria Kozak 2019.02.04 - 2021.02.03 NCN; PRELUDIUM; edycja 15              69 934 zł
12 2017/25/B/ST8/01119 Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych dr Ewelina Aleksandra Grabowska-Musiał 2018.02.20 - 2021.08.19 NCN; OPUS; edycja 13         1 506 300 zł
13 2019/03/X/NZ1/01903 Rola endolizyny z bakteriofaga TP-84 w cyklu życiowym termofilnego gospodarza Geobacillus stearothermophilus 10 dr Joanna Renata Żebrowska 2019.12.18 - 2021.03.13 NCN; MINIATURA; edycja 3              41 250 zł
14 2016/21/D/NZ1/02777 Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM/CD160 jako potencjalnych celów immunoterapii przeciw czerniakowi dr Marta Elżbieta Orlikowska 2017.03.17 - 2021.03.16 NCN; SONATA; edycja 11            844 500 zł
15 2017/26/D/ST5/00919 Inhibitory tworzenia kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalne cele w immunoterapii nowotworów dr Marta Marcelina Spodzieja 2018.03.21 - 2021.03.20 NCN; SONATA; edycja 13         1 233 000 zł
16 2017/26/M/ST4/00044 Zintegrowane podejście do modelowania struktury i dynamiki białek z wykorzystaniem gruboziarnistego pola siłowego UNRES i metod bioinformatycznych oraz niekompletnych danych doświadczalnych. dr hab. Cezary Czaplewski 2018.04.13 - 2021.04.12 NCN; HARMONIA            503 440 zł
17 2015/19/D/ST5/00710 Nanokompozyty Ti/TiO2(NTs)/XaSb jako materiały elektrodowe w procesach fotoelektrochemicznego utleniania dr Aleksandra Pieczyńska 2016.06.09 - 2021.06.08 NCN; SONATA; edycja 10            676 000 zł
18 2019/03/X/NZ1/01056 Przygotowanie i wstępna charakterystyka zestawu metylotransferaz do badania mechanizmów modulacji epigenetycznej w mikroorganizmach termofilnych dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula 2019.12.18  - 2021.06.10 NCN; MINIATURA; edycja 3              50 000 zł
19 2017/27/B/ST5/02061 Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania. dr hab. Magdalena Wysocka 2018.06.14 - 2021.06.13 NCN; OPUS; edycja 14            843 000 zł
20 2016/23/D/ST8/02682 Foto-Bio Produkcja wodoru przez hybrydy [NiFe] hydrogenaza-MNPs/SiO2/MaSb pod wpływem promieniowania widzialnego dr Anna Malankowska 2017.07.12 - 2021.07.11 NCN; SONATA; edycja 12            718 300 zł
21 2017/27/B/ST4/00926 Modelowanie gruboziarniste procesów biochemicznych z udziałem białek przy uwzględnieniu ziarnistych struktur wody i lipidów. dr Adam Kazimierz Sieradzan 2018.07.13 - 2021.07.12 NCN; OPUS; edycja 14            570 200 zł
22 2017/27/N/ST8/00946 Przestrzennie zorientowane nanostruktury TiO2 modyfikowane kopolimerami przewodzącymi do generowania wodoru mgr inż. Marek Piotr Kobylański 2018.08.20 - 2021.08.19 NCN; PRELUDIUM; edycja 14            139 580 zł
23 2017/27/N/ST5/00738 Nowe nanomateriały typu REOF@TiO2 o potencjalnym zastosowaniu w procesach fotokatalitycznych mgr Patrycja Paulina Parnicka 2018.09.05 - 2021.09.04 NCN; PRELUDIUM; edycja 14            201 560 zł
24 2018/31/N/ST4/01677 Udział glikozaminoglikanów w dojrzewaniu prokatepsyn - podejście obliczeniowe. mgr Krzysztof Kamil Bojarski 2019.10.07 - 2021.10.06 NCN; PRELUDIUM; edycja 16            102 600 zł
25 2016/23/N/NZ9/02746 Badanie oddziaływania odlewni metali nieżelaznych na pobliski ekosystem leśny: wpływ emisji metali ciężkich na glebę i grzyby mgr Martyna Danuta Saba 2017.10.12 - 2021.10.11 NCN; PRELUDIUM; edycja 12            146 822 zł
26 2018/29/N/ST4/00507 Modelowanie reakcji fosforylacji katalizowanej ludzką kinazą tymidynową 1. Konieczny element racjonalnego projektowania radiouczulających analogów tymidyny. dr Samanta Kinga Romanowska 2019.01.15 - 2022.01.14 NCN; PRELUDIUM; edycja 15            179 184 zł
27 2019/33/N/ST4/01376 Zastosowanie nanorurek węglowych w technikach pasywnych jako innowacyjne podejście do monitorowania mikrozanieczyszczeń środowiska mgr Klaudia Godlewska 2020.01.31 - 2022.01.30 NCN; PRELUDIUM; edycja 17            134 200 zł
28 2018/29/B/NZ4/02074 Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej. dr hab. Agnieszka Piwkowska; prof. dr hab. Adam Lesner (UG) 2019.01.31 - 2022.01.30 NCN; OPUS; edycja 15         2 320 560 zł
29 2018/29/N/ST5/00496 Perowskity metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej mgr Magdalena Joanna Miodyńska 2019.05.06 - 2022.05.05 NCN; PRELUDIUM; edycja 15            206 214 zł
30 2018/29/B/NZ6/02622 Proteaza CP wirusa O'nyong-nyong: profilowanie substratowe, projektowanie i synteza inhibitorów oraz sond molekularnych wraz z ich analizą biochemiczną dr hab. inż. Marcin Sieńczyk; prof. dr hab. Adam Lesner (UG) 2019.09.02 - 2022.09.01 NCN; OPUS; edycja 15         2 014 180 zł
31 2018/31/N/ST5/00607 Tlenohalogenki bizmutu wspomagane asymetrycznymi lub multimerycznymi nanocząstkami zawierającymi siarczek srebra mgr inż. Onur Çavdar 2019.09.9 -  2022.09.08 NCN; PRELUDIUM; edycja 16            209 514 zł
32 2019/33/B/ST4/00031 Synteza i właściwości biochemiczne pochodnych antybiotyków sulfonamidowych z analizą zmian ich profili bionieorganicznych wskutek kompleksowania z trójwartościowymi jonami metali (Ru, Rh, Os, Ir) prof. dr hab. Mariusz Makowski 2020.02.05 - 2023.02.04 NCN; OPUS; edycja 17         1 894 200 zł
33 2019/33/B/NZ7/00112 Zapobieganie akumulacji cytotoksycznych oligomerów, które są przyczyną rozwoju chorób neurodegeneracyjnych i cukrzycy typu 2, poprzez aktywację związanego z proteasomem 20S systemu proteolitycznego dr hab. Elżbieta Jankowska 2020.02.06 - 2023.02.05 NCN; OPUS; edycja 17         1 935 800 zł
34 2018/30/E/ST4/00037 Modelowanie molekularne tworzenia struktury białkowej przez glikozaminoglikany oraz ich wpływ na biologicznie istotne oddziaływania białko-ligand dr hab. Sergey Samsonov 2019.06.03 - 2024.06.02 NCN; SONATA BIS; edycja 8         2 477 304 zł
35 1/XVIII/19 Immunomodulatory peptydowe jako inhibitory punktów kontrolnych PD-1/PD-L1 następnej generacji dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło 2020.02.10 - 2023.02.28 Naukowa Fundacja Polpharmy          539 280 zł
36 DNK/SP/461664/2020 Modeling and Design of Molecular Materials 2020 prof. dr hab. Janusz Rak 2021.01.01 - 2021.12.31 MNiSW; Doskonała Nauka - Wsparcie konferencji naukowy          54 689 zł
37 2019/35/N/ST5/0046 Nowe nanomateriały oparte na kompozytach tytanowych sprzężonych z cząsteczkami affibody o potencjalnym zastosowaniu w konwersji fototermicznej mgr inż. Maria Cristina Nevarez Martinez 2020.06.19 - 2023.06.18 NCN; PRELUDIUM; edycja 18         210 000 zł
38 2019/35/O/ST5/00507 Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2 do użytecznych węglowodorów prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medyńska 2020.10.01 - 2024.09.30 NCN; PRELUDIUM BIS; edycja 1          532 800 zł
39 2019/35/D/NZ7/00174 Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja i uniwersalizacja metody. dr Agata Gitlin-Domagalska 2020.06.25 - 2023.06.24 NCN; SONATA; edycja 15         1 128 600 zł
40 2019/35/O/ST4/01142 Nowe analogi ludzkiej kateplicydyny (LL-37) o zwiększonej odporności na degradacje enzymatyczną. Projektowanie, synteza chemiczna i badania biologiczne prof. dr hab. Adam Lesner 2020.10.01 - 2024.09.30 NCN; PRELUDIUM BIS; edycja 1         532 800 zł
41 2019/35/B/NZ9/00253 Badania biochemicznych i fizjologicznych markerów wpływu diklofenaku na bałtyckie sinice dr hab. Magda Caban 2020.09.21 - 2024.09.20 NCN, OPUS; edycja 18 1 681 680 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Oźóg
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 listopada 2020 roku, 11:39