Wydział Historyczny | Serwis główny UG

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
 
1. Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych  3530/15/FPK/NID 09.02.2015 - 31.12.2015 dr Joanna Dąbal Publikacja wyników badań archeologiczno-architektonicznych Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku 26 000 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 roku, 12:50

Zakończone projekty WH

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2011 - MNiSW 0068/FNiTP/H11/80/2011 18.01.2012 - 17.01.2015 prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski Katalog dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku (do 1506 r.) 54 749 zł
2. Opus 1 - NCN 2011/01/B/HS3/05931 01.12.2011 - 30.11.2013 prof UG, dr hab. Nicholas Sekunda Starożytne fortyfikacje greckie w Falasarna na Krecie 67 600 zł
3. Preludium 6 - NCN 2013/11/N/HS3/04583 11.07.2014 - 10.09.2015 dr Piotr Kitowski Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach Prus Królewskich w II poł. XVII-XVIII w. ( województwo pomorskie). 42 560 zł
4. Opus 1 - NCN 2011/01/B/HS3/01233 01.12.2011 - 30.11.2015 prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski Obyczaje pogańskie w życiu codziennym chrześcijan we wczesnym Bizancjum (IV – VI wiek). 62 400 zł
5. Opus 2 - NCN 2011/03/B/HS3/04669 06.08.2012 - 05.01.2016 prof. UG, dr hab. Nicholas Sekunda Negotino: dolina środkowego Wardaru (Macedonia) w okresie hellenistycznym i rzymskim. 208 000 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 czerwca 2017 roku, 10:24

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2013 0071/NPRH2/H11/81/2013 08.03.2013 - 07.03.2017 prof. UG, dr hab. Anna Kwaśniewska Katalog i monografia niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza Wschodniego. 455 010 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 stycznia 2015 roku, 8:26

Narodowe Centrum Nauki

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Opus 2 2011/03/B/HS3/00749 16.08.2012 - 15.08.2016 prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski Odsłony codzienności – duchowieństwo rzymskokatolickie w Królestwie Polskim w latach 1864-1914. 50 856 zł
2. Opus 8 2014/15/B/HS3/02494 08.07.2015 - 07.07.2018 prof. UG, dr hab. Arkadiusz Krzysztof Janicki Powstanie kościuszkowskie w Kurladii. Ludzie-miejsca-wydarzenia. 165 100 zł
3. Opus 9 2015/17/B/HS3/00135 24.02.2016 - 23.02.2019 prof. UG, dr hab. Ireneusz Adam Milewski Pieniądz we wczesnobizantyńskiej literaturze hagiograficznej.  73 800 zł
4. Sonata Bis 5 2015/18/E/HS3/00031 04.04.2016 - 03.04.2019 dr Anna Strobin Brzyno, stanowisko 12. Cmentarzysko z okresów młodszego przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. 279 930 zł
5. Sonata Bis 5 2015/18/E/HS3/00754 02.05.2016 - 01.05.2019 dr Tomasz Jacek Chmielewski Mikroregion Skarpy Dobużańskiej jako część fizjograficznego i biokulturowego pogranicza między strefą bałtycką i pontyjską (od VI di II tysiąclecia przed Chrystusem). 1 594 180 zł

 

Zakończone projekty

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 czerwca 2016 roku, 7:07