Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Serwis główny UG

Zakończone projekty WMFiI

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowani
1. Ideas Plus 2011 - MNiSW 0003/ID3/2011/61 21.12.2011 - 20.12.2014 prof. dr hab. Ryszard Horodecki Wydajność kwantowo-mechanicznych zasobów. 2 268 000 zł
2. Opus 2 - NCN 2011/03/B/HS1/04573 18.07.2012 - 17.07.2014 prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz Wielowartościowa logika Jana Łukaszewicza jako podstawa nowej interpretacji mechaniki kwantowej. 33 800 zł
3. Preludium 3 - NCN 2012/05/N/ST6/03063 28.02.2013 - 27.02.2014 mgr Janusz Dybizbański Liczby Ramseya z udziałem grafu C_4 46 800 zł
4. Preludium 4 - NCN 2012/07/N/ST2/02873 16.07.2013 - 15.03.2015 mgr Michał Studziński O kwantowych zasobach w kwantowej teorii informacji 71 630 zł
5. Maestro 1 - NCN 2011/02/A/ST2/00305 30.04.2012 - 30.04.2015 prof. dr hab. Ryszard Horodecki Kwantowe korelacje: struktura, detekcja i zastosowania 1 408 100 zł
6. Opus 2 - NCN 2011/03/B/ST5/03094 27.08.2012 - 26.08.2015 prof. dr hab. Piotr Bojarski Nowe spojrzenie na luminezujące materiały hybrydowe w postaci nanowarstw 739 220 zł
7. Fuga 1 - NCN 2012/04/S/ST2/00002 08.10.2012 - 07.10.2015 dr Adam Rutkowski Podstawy informatyki i inżynierii kwantowej 426 500 zł
8. Opus 3 - NCN 2012/05/B/ST1/02171 25.03.2013 - 24.03.2016 prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki Transformacje powierzchni zwartych 280 000 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 czerwca 2017 roku, 10:26

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Iuventus Plus 2014 0271/IP3/2015/73 12.02.2015 - 11.02.2017 dr Sebastian Mahlik Spektroskopia wysokociśnieniowa azotków domieszkowanych jonami europu oraz ceru. 297 500 zł
2. Iuventus Plus 2014 0448/IP3/2015/73 25.02.2015 - 24.02.2017 dr Magdalena Stobińska Analiza wybranych protokołów technologii kwantowych w oparciu o układy optyki zintegrowanej, nowoczesne metody fotodetekcji oraz kwantowe stany wielofotonowe. 250 000 zł
3. Mobilność Plus IV 1271/MOB/IV/2015/0 01.01.2016 - 31.12.2018 mgr Michał Grzegorz Studziński Zastosowanie teorii reprezentacji grup i algebr w problemach kwantowej teorii informacji. 563 200 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 maja 2016 roku, 8:57

Narodowe Centrum Nauki

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Sonata 3 2012/05/D/ST9/03912 01.02.2013 - 31.07.2016 dr Sławomir Werbowy Badania zderzeń jonów i atomów z cząsteczkami występującymi w atmosferze i materii międzygwiazdowej. 390 000 zł
2. Sonata Bis 1 2012/05/E/ST2/02352 25.02.2013 - 24.02.2017 dr hab. Wiesław Laskowski Nieklasyczne korelacje i ich struktura w układach wielopoziomowych. Nowe źródła i metody analizy. 354 120 zł
3. Harmonia 3 2012/06/M/ST2/00480 26.03.2013 - 25.09.2016 prof. dr hab. Danuta Makowiec Sprzężenia pomiędzy mechanizmami regulującymi pracę w układzie sercowo-naczyniowym ujawniane w teście pionizacyjnym: ocena i modelowanie 400 400 zł
4. Harmonia 4 2013/08/M/ST2/00626 03.09.2013 - 02.09.2016 dr Marcin Pawłowski Jakościowe i ilościowe badanie losowości wyników pomiarów w mechanice kwantowej 994 500 zł
5. Opus 5 2013/09/B/ST1/04125 20.02.2014 - 19.02.2017 prof. dr hab. Andrzej Szczepański Geometryczne i topologiczne własności rozmaitości 190 380 zł
6. Preludium 7 2014/13/N/ST3/03781 10.02.2015 - 09.08.2016 mgr Agata Lazarowska Wpływ lokalizacji jonów lantanowców w sialonach na strukturę energetyczną i własności spektroskopowe. 74 100 zł
7. Sonata 7 2014/13/D/ST3/04032 04.03.2015 - 03.03.2018 dr Karol Szczodrowski Wpływ kreacji defektów punktowych na stabilność obu stopni utleniania [n+ oraz (n+1)+] jonu lantanowca [RE] w układzie matryca nieorganiczna - Ren+/RE(n+1)+ 786 000 zł
8. Sonata Bis 4 2014/14/E/ST2/00020 23.04.2015 - 22.04.2020 dr Marcin Pawłowski Kwantowe przetwarzanie danych przy silnie ograniczonej pamięci i komunikacji. 1 997 129 zł
9. Harmonia 6 2014/14/M/ST2/00818 01.07.2015 - 30.06.2018 dr hab. Wiesław Marek Laskowski Nowe fundamentalne ograniczenia korelacji o charakterze ściśle kwantowym. Różne definicje kwantowości i ich wzajemne relacje. 1 332 942 zł
10. Opus 9 2015/17/B/ST5/03143 21.01.2016 - 20.01.2019 prof. dr hab. Piotr Bojarski Czuła detekcja emitujących indywiduów i procesów międzymolekularnych na platformach plazmonicznych. 623 400 zł
11. Opus 9 2015/17/B/ST2/01945 28.01.2016 - 27.01.2019 prof. dr hab. Michał Andrzej Horodecki Kwantowo informatyczne podejście do wybranych aspektów podstaw fizyki. 1 017 840 zł
12. Preludium 9 2015/17/N/ST2/04047 03.02.2016 - 02.02.2018 mgr inż. Piotr Maciej Ćwikliński Między informatyką kwantową a termodynamiką: o dozwolonych termodynamicznych przejściach stan-stan na poziomie kwantowym. 47 160 zł
13 Opus 9 2015/17/B/ST1/03235 07.03.2016 - 06.03.2019 prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki Transformacje powierzchni zwartych. 363 000 zł
14. Sonata Bis 5 2015/18/E/ST2/00327 12.04.2016 - 11.04.2021 dr Karol Horodecki Bezpieczeństwo komunikacji w sytuacji podsłuchu i włamania, oparte o prawa fizyki. 1 599 600 zł

 

Zakończone projekty

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 maja 2016 roku, 13:48