Wydział Nauk Społecznych | Serwis główny UG

Zakończone projekty WNS

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Iuventus Plus 2011 - MNiSW 0030/IP3/2011/71 03.04.2012 - 02.04.2014 dr Daria Biechowska Diagnoza zespołu dysfunkcji wykonawczej u osób z uszkodzeniem mózgu – podejście ekologiczne 57 900 zł
2. Opus 1 - NCN 2011/01/B/HS1/00559 07.12.2011 - 06.12.2014 dr Witold Płotka Odnowa czy herezja? Stosunek fenomenologii współczesnej do klasycznej filozofii Edminda Husserla. 39 000 zł
3. Sonata 1 - NCN 2011/01/D/HS6/02282 16.12.2011 - 15.12.2014 dr Tomasz Besta Fuzja tożsamości osobistej i grupowej oraz jej konsekwencje dla postaw i zachowań jednostki (Identity fusion and its consequences for attitudes and behaviors) 76 540 zł
4. Sonata 1 - NCN 2011/01/D/HS1/00594 07.12.2011 - 06.12.2014 dr Witold Płotka Transcendentalne sposoby uzasadniania wiedzy w fenomenologii 36 400 zł
5. Harmonia 1 - NCN 2011/01/M/HS6/02567 13.12.2011 - 29.07.2014 dr Kamila Wojdyło Pożądanie pracy – wyznaczniki osobowościowe i mechanizmy regulacyjne 148 226 zł
6. Etiuda 1 - NCN 2013/08/T/HS6/00403 01.10.2013 - 30.09.2014 mgr Paweł Atroszko Struktura uzależnienia studentów od pracy: wybrane czynniki ryzyka, związek ze stresem i strategiami radzenia sobie oraz funkcjonowaniem psychospołecznym 86 052 zł
7. Opus 1 - NCN 2011/01/B/HS1/00522 06.12.2011 - 05.06.2015 dr Natasza Szutta Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem? Dyskusja z sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót. 37 560 zł
8. Preludium 3 - NCN 2012/05/N/HS6/04048 14.03.2013 - 13.03.2016 mgr Marta Znaniecka Kategoria duchowości we współczesnej pedagogice. 88 774 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 czerwca 2017 roku, 10:28

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Iuventus Plus 2012 0134/IP1/2013/72 19.06.2013 - 18.12.2015 prof. UG, dr hab. Michał Harciarek Charakterystyka i patomechanizm dysfunkcji wykonawczych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek – badania psychofizjologiczne z wykorzystaniem analizy źródeł 578 000 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 lutego 2015 roku, 11:56

Narodowe Centrum Nauki

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Sonata 2 2011/03/D/HS5/02495 07.08.2012 - 06.04.2017 dr Arkadiusz Peisert Proces cywilizowania jako zmienna wyjaśniająca rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce. Interpretacja teorii Norberta Eliasa w kontekście polskiej demokracji lokalnej 50 120 zł
2. Opus 4 2012/07/B/HS1/01607 12.07.2013 - 11.11.2015 dr Artur Szutta Intuicje moralne a problem moralnej niezgody. 66 180 zł
3. Opus 5 2013/09/B/HS6/03091

14.04.2014 - 13.10.2016

prof. UG, dr hab. Lucyna Kopciewicz M-rodzice i m-dzieci. ”Bezprzewodowa” socjalizacja i uczenie się w kulturze cyfrowej 187 980 zł
4. Opus 5 2013/09/B/HS1/01985 12.03.2014 - 11.05.2016 dr Martyna Koszkało Natura woli. Wolność a konieczność. Analiza stanowiska Jana Dunsa Szkota na tle poglądów św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. Tomasza z Akwinu 65 920 zł
5. Sonata 5 2013/09/D/HS6/00238 18.02.2014 - 17.02.2017 dr Radosław Kossakowski Znaczenie futbolu. Społeczne wymiary kultury kibicowania. 140 400 zł
6. Preludium 5 2013/09/N/HS6/02634 18.03.2014 - 17.03.2017 mgr Patrycja Naumczyk Badanie mózgowych korelatów przebiegu procesów poznawczych u osób starszych z wykorzystaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego 146 658 zł
7. Opus 6 2013/11/B/HS6/01463 14.07.2014 - 13.07.2017 prof UG, dr hab Hanna Brycz Regulacyjna funkcja metawiedzy Ja oraz motywacyjne i poznawcze korelaty metawiedzy Ja 646 633 zł
8. Sonata Bis 4 2014/14/E/HS6/00587 15.04.2015 - 14.04.2018 dr Tomasz Besta Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą dla spostrzegania zarówno własnego Ja jak i przedstawicieli grup obcych. 385 650 zł
9. Opus 8 2014/15/B/HS6/03580 14.07.2015 - 13.07.2018 prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Szkudlarek Teore pedagogiczne, polityki oświatowe a polityczna konstrukcja społeczeństwa. Analiza relacji w świetle "retoryki ontologicznej" E.Laclau. 137 189 zł
10. Sonata 8 2014/15/D/HS6/04816 05.08.2015 - 04.08.2018 dr Michał Jaśkiewicz Psychologiczne i środowiskowe wyznaczniki jakości życia w mieście. 251 520 zł
11. Harmonia 6 2014/14/M/HS6/00922 28.10.2015 - 27.12.2017 dr Marta Łockiewicz Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i poprawnej pisowni - perspektywa międzyjęzykowa. 120 992 zł
12. Opus 9 2015/17/B/HS6/04144 18.01.2016 - 17.01.2019 dr hab. Małgorzata Lipowska
Rozwój kategorii piękna, zdrowia i stereotypów płci w okresie średniego dzieciństwa - międzypokoleniowa transmisja wzorców atrakcyjności fizycznej w kontekście stereotypów płci i zachowań prozdrowotnych.
377 440 zł
13. Opus 9 2015/17/B/HS6/03951 19.02.2015 - 18.02.2019 dr hab. Michał Harciarek Zmiany przestrzennego orientowania uwagi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek: badania behawioralne z wykorzystaniem EEG i implikacjami dla poznawczego starzenia. 456 973 zł
14. Opus 9 2015/17/B/HS6/04187 03.03.2016 - 02.03.2019 dr hab. Anna Maria Zawadzka Społeczne uwarunkowania materializmu nastolatków w wieku 13-16 lat. 325 440 zł

 

Zakończone projekty

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 maja 2016 roku, 12:57