Wydział Oceanografii i Geografii | Serwis główny UG

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Diamentowy Grant 2015 0203/DIA/2015/44 31.08.2015 - 30.08.2019 Maciej Karol Mańko Galaretowaty zooplankton jako wskaźnik zmian klimatycznych w Arktyce 195 000 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 września 2015 roku, 8:55

Narodowe Centrum Nauki

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Sonata 1 2011/01/D/HS4/04945 19.12.2011 - 18.12.2015 dr Magdalena Szmytkowska Miasta kreatywne vs. miasta kreowane. Wielowymiarowe doświadczenia polskich miast i kierunki ich rozwoju w erze postmodernizmu i gospodarki neoliberalnej. Na przykładzie miast średnich (od 100 do 250 tys. mieszkańców) 130 000 zł
2. Opus 2 2011/03/B/ST10/04275 20.08.2012 - 19.03.2016 prof. UG, dr hab. Jarosław Tęgowski Zastosowanie dzwięków podwodnych do pasywnego monitoringu procesów cielenia się czoła Lodowca Hansa, Fjord Hornsund, Spitsbergen 652 910 zł
3. Opus 3 2012/05/B/NZ8/01222 06.02.2013 - 05.02.2017 prof. dr hab. Hanna Mazur –Marzec Oligopeptydy produkowane przez cyjanobakterie - od ekologii do biotechnologii 892 900 zł
4. Opus 4 2012/07/B/ST10/04214 10.07.2013 - 09.07.2016 dr Janusz Filipiak Rekonstrukcja warunków klimatycznych w Gdańsku w okresie pomiarów instrumentalnych, 1739-2010. 129 350 zł
5. Opus 4 2012/07/B/ST10/04080 24.06.2013 - 23.06.2016 prof. UG, dr hab. Leszek Łęczyński Określenie jakie czynniki techno lub geogenne są przyczyną anomalii magnetycznych i geochemicznych utworów ujściowych rzeki Wisły do Morza Bałtyckiego. 279 050 zł
6. Opus 6 2013/11/B/ST10/00322 15.07.2014 - 14.01.2018 dr Katarzyna Łukawska - Matuszewska Eutrofizacja wód w rejonie szelfu jako mechanizm osłabiający efektywność pompy biologicznej. 477 238 zł
7. Opus 7 2014/13/B/ST10/01311 29.01.2015 - 28.01.2018 prof. UG, dr hab. Wojciech Tylmann Zmienność temperatury powietrza w północnej Polsce w okresie ostatnich 2000 lat - ilościowa rekonstrukcja na podstawie rocznie laminowanych osadów Jeziora Żabińskiego (CLIMPOL-2k) 653 241 zł
8. Opus 7 2014/013/B/ST10/02807 12.02.2015 - 11.02.2018

dr Magdalena Bełdowska

(Lider Konsorcjum: UG)

Remobilizacja rtęci z lądu do morza pod wpływem ekstremalnych zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych.

740 193 zł

(628 627 zł dla UG)

9. Sonata 8 2014/15/D/ST10/04113 08.07.2015 - 07.07.2018 dr Karol Tylmann Recesja ostatniego lądolodu skandynawskiego w Polsce w świetle datowania głazów narzutowych metodą izotopu kosmogenicznego 10Be (DatErr). 264 719 zł
10. Opus 8 2014/15/B/NZ9/00510 15.07.2015 - 14.07.2018 prof. UG, dr hab. Konrad Ocalewicz Wpływ ekspozycji gamet pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) na działanie promieniowania jonizującego i UV oraz udaru ciśnieniowego na skuteczność zabiegów androgenezy i ginogenezy mitotycznej. 414 650 zł
11. Sonata 8 2014/15/D/HS4/00750 07.08.2015 - 06.08.2018 dr Maja Grabowska Współdzielenie przestrzeni miejskiej. Koncepcje dobra wspólnego w polskich miastach po socjalizmie. 88 970 zł
12. Preludium 8 2014/15/N/NZ8/00330 10.09.2015 - 09.09.2018 mgr Ludmiła Katarzyna Sromek Adaptacja do zróżnicowanych warunków zasolenia u morskich osmokonformistów na przykładzie małża Cerastoderma glaucum. 150 000 zł
13. Opus 9 2015/17/B/ST10/03418 02.03.2016 - 01.03.2019 prof. dr hab. Lucyna Mirosława Falkowska Transfer związków endokrynnie aktywnych na najwyższym poziomie troficznym - badania eksperymentalne z udziałem bałtyckiej foki szarej (Helichoerus grypus). 666 880 zł

 

Zakończone projekty

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 czerwca 2016 roku, 13:30

Zakończone projekty WOiG

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Opus 1 - NCN 2011/01/B/ST10/07697 20.12.2011 - 19.12.2014 dr Magdalena Bełdowska Rtęć w środowisku morskim na tle anomalii pogodowych. 730 050 zł
2. Sonata 1 - NCN 2011/01/D/ST10/07668 30.12.2011 - 29.12.2014 dr Gabriela Gic-Grusza Opracowanie modelu prognostycznego zmian morfo- dynamicznych w strefie brzegowej morza. 547 160 zł
3. Preludium 1 - NCN 2011/01/N/ST10/06885 30.12.2011 - 29.12.2014 mgr  Monika Wiśniewska (Tarasiewicz) Wpływ 17α-etynylestradiolu (EE2) na przeżywalność, zachowanie rozrodcze i różnicowanie płci gatunku Gammarus tigrus (Sexton, 1939). 55 900 zł
4. Opus 2 - NCN 2011/03/B/HS1/00394 07.08.2012 - 06.11.2014 dr Lucyna Przybylska Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce 71 260 zł
5. Preludium 3 - NCN 2012/05/N/HS4/00960 19.06.2013 - 18.12.2014 mgr Ilona Wrześniewska (Kamińska) Szacowanie wartości ekonomicznej procesów równoważenia skutków eutrofizacji - regulacyjnych usług ekosystemowych Zatoki Gdańskiej, w kontekście promowania zrównoważonego rozwoju. 59 600 zł
6. Preludium 5 - NCN 2013/09/N/ST10/01929 01.04.2014 - 31.03.2015 mgr Sylwia Joanna Śliwińska Znaczenie oddziaływań allelopatycznych w powstawaniu masowych zakwitów sinic. 49 665 zł
7. Opus 4 - NCN 2012/07/B/ST10/04281 27.08.2013 - 26.02.2016

dr hab. Bożena Graca

(Lider konsorcjum: UG)

Nanoodpady w środowisku morskim.

219 798 zł

(145 048 zł dla UG)

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 listopada 2017 roku, 16:21