Wydział Prawa i Administracji | Serwis główny UG

Projekty realizowane

 

NCN Narodowe Centrum Nauki

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania Data rozpoczęcia projektu Data zakońćzenia projektu
1. OPUS 5 2013/09/B/HS5/02617 dr Anna Maria Klimaszewska Implementacja zasad francuskiego prawa handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Krakowskiej- Code de commerce w zderzeniu z polskimi realiami. 301 200 zł 2014-02-21 2018-02-20
2. SONATA 6 2013/11/D/HS5/01901 dr Michał Gałędek Myśl administracyjna w Królestwie Polskim w latach 1814-1831. 150 800 zł 2014-07-18 2018-07-17
3. SONATA 7 2014/13/D/HS5/03403 dr Anna Rytel - Warzocha Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa. Studium prawnoporównawcze. 99 270 zł 2015-01-27 2018-01-26
4. SONATA 7 2014/13/D/HS5/03399 dr Maciej Łukasz Wojciechowski Zdania odrębne w praktyce orzeczniczej polskich sądów. 98 215 zł 2015-02-02 2018-02-01
5. OPUS 8 2014/15/B/HS5/03321 prof. dr hab. Tadeusz Kazimierz Maciejewski Ustrój konstytucyjny wolnych miast Europy w XIX i XX w. (1806-1839) na tle konstytucjonalizmu wolnych miast polskich (Gdańsk 1807-1815; 1919-1939 i Kraków (1815-1846). Studium historyczno-prawne. 194 100 zł 2015-07-15 2018-01-14
6. SONATA BIS 5 2015/18/E/HS5/00762 dr Anna Maria Klimaszewska Kodyfikacja narodowa - fantazmat czy realna alternatywa? W kręgu debat nad rodzimym systemem prawa sądowego w konstytucyjnym Królestwie Polskim. 665 880 zł 2016-04-06

2021-04-05

7. OPUS 10 2015/19/B/HS5/03240 dr hab. Tomasz Bąkowski Administracyjnoprawne problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich Rzeczpospolitej Polskiej. 98 928 zł 2016-09-30 2018-09-29
8. SONATA 10 2015/19/D/HS5/03317 dr Przemysław Panfil Iluzje fiskalne w Polsce. 77 520 zł 2016-09-30 2019-09-29
9. PRELUDIUM 10 2015/19/N/HS5/03314 mgr Bartosz Augustyn Kędzierski Elektroniczna kontrola sprawcy czynu zabronionego jako wyraz ewolucji polskiego systemu karnego. 60 768 zł 2016-06-22 2018-06-21
10. OPUS 11 2016/21/B/HS5/03221 dr hab. Anna Agnieszka Machnikowska Pomiędzy modernizacją a narodowym charakterem. Ideologia i aksjologia twórców polskiego prawa prawnego w XX w. 316 550 zł 2017-01-27 2020-01-26
11. SONATA 12 2016/23/D/HS5/02447 dr Justyna Magdalena Nawrot System prawny bezpieczeństwa morskiego. 113 970 zł 2017-07-05 2019-07-04
12. SONATA 12 2016/23/D/HS5/02613 dr Tomasz Widłak Neokelsenowska teoria prawa międzynarodowego. 98 551 zł 2017-07-13 2019-07-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MNiSW  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania Data rozpoczęcia projektu Data zakońćzenia projektu
1. Stypendia naukowe dla wybitnego młodego naukowca 606/STYP/10/2015 dr Bartłomiej Gliniecki Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca. 194 040 zł 2015-11-05 2018-10-31
2. Stypendia naukowe dla wybitnego młodego naukowca 569/STYP/10/2015 dr Izabela Bogumiła Adrych - Brzezińska Stypendia naukowe dla wybitnego młodego naukowca. 194 040 zł 2015-11-03 2018-10-30


 

 

 

 

 

 

 

 

MNiSW  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania Data rozpoczęcia projektu Data zakońćzenia projektu
1. Stypendia naukowe dla wybitnego młodego naukowca 606/STYP/10/2015 dr Bartłomiej Gliniecki Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca. 194 040 zł 2015-11-05 2018-10-31
2. Stypendia naukowe dla wybitnego młodego naukowca 569/STYP/10/2015 dr Izabela Bogumiła Adrych - Brzezińska Stypendia naukowe dla wybitnego młodego naukowca. 194 040 zł 2015-11-03 2018-10-30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 września 2017 roku, 11:14