fbpx Santander Universidades | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Santander Universidades

Santander Universidades w Uniwersytecie Gdańskim

 

 

Santander logotyp

Umowa o współpracy w ramach projektu Santander Universidades pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Santander Bank Polska S.A. została podpisana 25 marca 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego umowę podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Santander Bank Polska S.A. – dyrektor Santander Universidades w Polsce Wojciech Leśniewski.

Jest to kolejne porozumienie o współpracy, jakie Uniwersytet Gdański zawiera z instytucjami publicznymi i prywatnymi w celu wzmacniania wspólnych naukowo-dydaktycznych i organizacyjnych obszarów działań, wpisując się w strategię bliższej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Uniwersytet Gdański od 2012 roku należy do sieci uczelni Santander Universidades. W ramach tej współpracy studenci i pracownicy naszej uczelni mogli korzystać m. in. z międzynarodowych programów wymiany studenckiej, staży oraz programów stypendialnych. Dotychczas ze środków przyznanych w ramach Santander Universidades zrealizowali swoje projekty:

  • dr Aleksandra Wierucka z Wydziału Filologicznego pt. „Wpływ globalizacji na rękodzieło Indian Quichua";
  • prof. UG, dr hab. Maciej Widawski z Wydziału Filologicznego pt. „Spanish Loanwords in American Slang".

 

SANTANDER UNIVERSIDADES  

Santander Universidades to jeden  z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander. Program wspiera rozwój studentów z niemal 1000 uczelni na całym świecie, w tym ponad 50 uczelniami w Polsce. Tylko w 2017 roku wsparcie uzyskało:

Liczba osób objetych wsparciem w 2017 r.

Nasza uczelnia od 2012 roku także jest partnerem Santander Universidades i jest jedną z uczelni tworzących sieć  ponad 1200 uczelni na całym świecie. Santander Universidades jest jedyną w skali mikro i makro tak kompleksową i wielowymiarową współpracą świata biznesu ze światem nauki. Do grona partnerów Santander Universidades w Polsce należą uczelnie z największych ośrodków akademickich w Polsce, charakteryzujące się nie tylko dużą liczbą studentów, ale także jakością kształcenia oraz potencjałem naukowym i rozwojowym.

Santander Universidades zapewnia fundusze na nauczanie, badania naukowe, współpracę międzynarodową, rozpowszechnianie wiedzy i technologii, inicjatywy z zakresu przedsiębiorczości,  wymianę studencką i innowację. Zaangażowanie w rozwój szkolnictwa wyższego zostało zapoczątkowane w 1996 roku, a obecnie Santander Universidades utrzymuje ponad 1200 umów z uniwersytetami i centrami badawczymi na całym świecie, również w Polsce.

Korzyści dla uczelni:

  • Wsparcie merytoryczne i finansowe konferencji, badań i projektów zarówno  lokalnych i międzynarodowych;
  • Wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim;
  • Umiędzynarodowienie edukacji poprzez  stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy z najlepszymi uniwersytetami z różnych krajów;
  • Wsparcie studentów  w wejściu na rynek pracy poprzez programy stażowe i zatrudnianie absolwentów.

Korzyści dla studentów:

  • Stypendia krajowe i  zagraniczne na najlepszych uczelniach z całego świata
  • Udział w konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach organizowanych w Polsce
  • Wsparcie najlepszych pomysłów i stowarzyszeń studenckich
  • Możliwość odbycia staży i praktyk w Santander Bank Polska.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie SantanderSantander Universidades oraz na dedykowanym profilu na FB.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Oźóg
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 września 2019 roku, 11:07