Santander Universidades | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Santander Universidades w Uniwersytecie Gdańskim

Logo Santander Universidades      ug

 

Uniwersytet Gdański od 2012 roku należy do sieci uczelni Santander Universidades, Programu realizowanego w Polsce przez Bank Zachodni WBK. W ramach tej współpracy studenci i pracownicy naszej uczelni mogli korzystać m. in. z międzynarodowych programów wymiany studenckiej, staży oraz programów stypendialnych. Dotychczas ze środków przyznanych w ramach Santander Universidades zrealizowali swoje projekty:

 • dr Aleksandra Wierucka z Wydziału Filologicznego pt. „Wpływ globalizacji na rękodzieło Indian Quichua";
 • prof. UG, dr hab. Maciej Widawski z Wydziału Filologicznego pt. „Spanish Loanwords in American Slang".

 

Aktualnie Uniwersytet Gdański podpisał  umowę na czas nieokreślonyz Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. w celu realizacji projektów oraz udziału pracowników i studentów w Programach Globalnych - Santander Universidades. W trakcie realizacji są następujące przedsięwzięcia:

 • projekt dra. Piotra Arłukowicza z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pt. "Mobilna Fabryka Innowacji";
 • nagrody za ponadprzeciętne wyniki w nauce, które zostały wręczone podczas gali Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Gdańskim dla Olgi Wrońskiej z Wydziału Filologicznego, Sylwii Góralskiej z Wydziału Zarzadzania oraz Annie Kośmickiej z Wydziału Biologii ;
 • rekrutacja do Programów Globalnych.

 

SANTANDER UNIVERSIDADES  

jest jedyną w skali mikro i makro tak kompleksową i wielowymiarową współpracą świata biznesu ze światem nauki. Do grona partnerów Santander Universidades w Polsce należą uczelnie z największych ośrodków akademickich w Polsce, charakteryzujące się nie tylko dużą liczbą studentów, ale także jakością kształcenia oraz potencjałem naukowym i rozwojowym.

Nasza uczelnia od 2012 roku także jest partnerem Santander Universidades i jest jedną z uczelni tworzących sieć  prawie 1200 uczelni na całym świecie.

Santander Universidades został założony w Hiszpanii w celu wzmacniania zaangażowania Banco Santander – udziałowca strategicznego Banku Zachodniego WBK – w rozwój  szkolnictwa wyższego. Ideą przewodnią było przekonanie, że warto inwestować w rozwój społeczeństwa kraju, w którym prowadzi się działalność, a najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wsparcie szkół wyższych jako głównego motoru rozwoju społeczeństwa.

Santander Universidades zapewnia fundusze na nauczanie, badania naukowe, współpracę międzynarodową, rozpowszechnianie wiedzy i technologii, inicjatywy z zakresu przedsiębiorczości,  wymianę studencką i innowację. Zaangażowanie w rozwój szkolnictwa wyższego zostało zapoczątkowane w 1996 roku, a obecnie Santander Universidades utrzymuje ponad 1100 umów z uniwersytetami i centrami badawczymi na całym świecie, również w Polsce.

W Polsce Santander Universidades realizowany jest od grudnia 2011 roku przez Bank Zachodni WBK. Skierowany jest on do środowiska akademickiego tzn. pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów, absolwentów oraz studentów a jego celem nadrzędnym jest pomoc w rozwiązywaniu problemów polskiej nauki poprzez:

 • umożliwienie rozwoju networkingu i wymiany wiedzy w ramach międzynarodowych programów rozwojowych organizowanych przez najlepsze uczelnie na świecie (Programy Globalne),
 • podejmowanie inicjatyw, które zmierzają do realizacji projektów naukowych
  i badawczych,
 • wsparcie komercjalizacji wyników badań,
 • wsparcie rozwoju nowych technologii, mobilności studentów, pracowników, doktorantów oraz absolwentów,
 • dostarczanie innowacyjnych rozwiązań naukowcom,
 • wspieranie i rozwijanie przedsiębiorczości wśród studentów
 • nagrody dla studentów wyróżniających się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce, a także staże, programy samodoskonalące, konkursy.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.bzwbk.pl/santanderuniversidades oraz na dedykowanym profilu na FB.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 maja 2018 roku, 10:47