fbpx Aktualności - archiwum | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aktualności - archiwum

Aktualności - archiwum

04.03.2020 Instytut Informatyki UG w plebiscycie „Pomorskie Sztormy”
18.02.2020 Spotkanie informacyjne „Promocja projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” – Gdańsk, 20.02.2020 r.
18.02.2020 Warsztaty komputerowe „Portal SEDIA - sprawdź możliwości skorzystania z HORYZONTU 2020 oraz poznaj jego następcę – HORYZONT EUROPA” – Politechnika Gdańska, 28.02.2020 r.
18.02.2020 III Dzień z Horyzontem 2020 – Warszawa, 25.03.2020 r.
29.01.2020 Dwa nowe projekty Uniwersytetu Gdańskiego z Narodowym Bankiem Polskim
29.01.2020 Dr hab. Michał R. Szymański, prof. UG laureatem grantu sprzętowego FNP
29.01.2020 Ogłoszenie konkursu EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2020
29.01.2020 Ogłoszenie konkursu JPI UE Urban Accessibility and Connectivity
29.01.2020 Konkurs LIDER - uruchomienie naboru wniosków w edycji XI
29.01.2020 Szkolenie „ABC przygotowania wniosku do programu Horyzont 2020” – Wrocław, 05.02.2020 r.
29.01.2020 Szkolenie „Wymiana pracowników w projektach RISE Horyzont 2020” – Wrocław, 06.02.2020 r.
29.01.2020 Warsztaty „Wniosek do ERC krok po kroku” - Warszawa, 13.02.2020 r.
23.12.2019 Pięć akredytacji zagranicznych dla UG w ramach Programu POWER
23.12.2019 Infrastruktury badawcze JRC dostępne bezpłatnie
23.12.2019 Ogłoszenie konkursu CHIST-ERA 2019
23.12.2019 „MSCA RISE – spotkanie dla osób realizujących projekty” – Warszawa, 14.01.2020 r.
15.11.2019 “Mobilność w szkolnictwie wyższym” – nowy projekt dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
15.11.2019 Fotoreaktor cienkowarstwowy powstanie w ramach projektu prof. dr hab. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Programu TANGO 3
15.11.2019 8 tys. respondentów wypełniło ankiety KE na temat kształtowania Horyzontu Europa
15.11.2019 Drugie zaproszenie do składania wniosków o Interreg BSR Seed Money jest otwarte
15.11.2019 Nowy nabór na dofinansowanie w ramach Instytutu Szwedzkiego
15.11.2019 Konkurs na ERC Consolidator Grant 2020 otwarty
15.11.2019 Ostatni nabór wniosków w obszarze Środowisko w Programie Horyzont 2020 otwarty
15.11.2019 Szkolenie pt. "Plan zarządzania danymi i Open Access w projektach badawczych" – Gdańsk, 21.11.2019 r.
15.11.2019 Warsztaty dotyczące przyszłych pomorskich inicjatyw w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2020+ - Gdańsk, 11.12.2019 r.