Wzory dokumentów | Serwis główny UG

Wzory dokumentów do pobrania

Schemat postępowania przy wnioskowaniu i realizacji projektów rozwojowych

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi

Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi

Regulamin zarządzania projektami rozwojowymi

Instrukcja dotycząca wnioskowania i realizacji projektów rozowojowych w Uniwersytecie Gdańskim

Załaczniki do instrukcji dotyczącej wnioskowania i realizacji projektów rozwojowych w Uniwersytecie Gdańskim [doc, 511 KB]

Załącznik nr 1 Karta projektu [doc, 359,5 KB]

Załącznik nr 2 Oświadczenie kwalifikowalność [doc, 331,5 KB]

Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych [doc, 324 KB]

Załacznik nr 4 Opinia Komitetu Sterującego i Decyzja Rektora [doc, 323 KB]

Załacznik nr 5 Decyzja o przystąpieniu [doc, 322,5 KB]

Załącznik nr 6 Upoważnienie dla Kierownika do kierowania projektem [doc, 324 KB]

Załacznik nr 7 Zakres obowiązków Kierownika projektu [doc, 330 KB]

Załącznik nr 8 Oświadczenie dotyczące spotkania w DFKP [doc, 326,5 KB]

Załacznik nr 9 Wniosek o otwarcie konta [doc, 335 KB]

Załacznik nr 10 Wniosek o prefinansowanie projektu [doc, 338,5 KB]

Załacznik nr 11 Zestawienie zamówień publicznych [ doc, 338 KB]

Załacznik nr 12 Wzór opisu faktury [doc, 337,5 KB]

Załącznik nr 13 Karta monitoringowa [doc, 341 KB]

Załacznik nr 14 Wniosek o zamknięcie konta [doc, 332 KB]

Formularz danych jednostki [docx, 32,2 KB]

Oświadczenie Kierownika jednostki [doc, 32 KB]

Wzór umowy konsorcjum [docx, 52,5 KB]

Wzór umowy konsorcjum do projektów Narodowedo Centrum Nauki [docx, 54 KB]

Wzór umowy o realizację i finansowanie stypendium naukowego dla młodych naukowców [docx, 20,49 KB]

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Kontowska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 roku, 12:36