Wzory dokumentów | Serwis główny UG

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

SCHEMAT POSTĘPOWANIA PRZY WNIOSKOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ROZWOJOWYMI

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ROZWOJOWYMI

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ROZWOJOWYMI

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WNIOSKOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DOTYCZĄCEJ WNIOSKOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

ZAŁĄCZNIK NR 1 KARTA PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE KWALIFIKOWALNOŚĆ

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

ZAŁACZNIK NR 4 OPINIA KOMITETU - DECYZJA REKTORA

ZAŁĄCZNIK NR 5 DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU

ZAŁĄCZNIK NR 6 UPOWAŻNIENIE DLA KIEROWNIKA DO KIEROWANIA PROJEKTEM

ZAŁĄCZNIK NR 7 ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 8 OŚWIADCZENIE DOT. SPOTKANIA W DFKP

ZAŁĄCZNIK NR 9 WNIOSEK O OTWARCIE KONTA

ZAŁĄCZNIK NR 10 WNIOSEK O PREFINANSOWANIE PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 11 ZESTAWIENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 12  WZÓR OPISU FAKTURY

ZAŁĄCZNIK NR 13  KARTA MONITORINGOWA

ZAŁĄCZNIK NR 14 WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE KONTA

 

INNE DOKUMENTY

FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI, [docx, 32,2 KB]

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI, [doc, 32 KB]

WZÓR UMOWY KONSORCJUM [docx, 52,5 KB]

WZÓR UMOWY KONSORCJUM DO PROJEKTÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI [docx, 54 KB]

WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ I FINANSOWANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW, [docx, 20,49 KB]

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Weronis
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 września 2017 roku, 7:27