fbpx Zakończone konferencje i seminaria | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zakończone konferencje i seminaria

Zakończone konferencje i seminaria

Data i czas wydarzenia Położenie Tytuł Organizator
2019-05-27 10:00 Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81– 824 Sopot Konferencji Naukowej TranSopot „Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku” Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Katedry Transportu i Logistyki
2019-05-27 08:00 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego VIII KONFERENCJA NAUKOWA "Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej" Katedra Ekonometrii, Katedra Statystyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
2019-05-24 08:30 Wydział Prawa i Administracji, sala Rady Wydziału The 1st International Scientific and Practical Conference „LABOR CAPITAL IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND THE REPUBLIC OF POLAND” Koło Naukowe Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UG, Kijowski Uniwersytet Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
2019-05-23 08:00 Rejs promem NovaStar do Szwecji Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Katedra Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej
2019-05-13 09:00 Instytut Skandynawistyki, Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański Studencka Konferencja Młodych Skandynawistów Instytut Skandynawistyki, Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański
2019-04-12 09:00 Wydział Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 51 Minikonferencja Utopia w XVIII-wiecznym dyskursie literackim Institute of English and American Studies and Institute of Scandinavian Studies Faculty of Languages University of Gdańsk
2019-04-10 13:00 Sala B 214 (skrzydło B), katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG w Gdańsku, przy ul. Bażyńskiego 4. Seminarium RECOURSE "Granice Polski jako zasób - pomiędzy dziedzictwem a produktem turystycznym" Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego
2019-04-10 09:00 Wydział Ekonomiczny Bałtycki Festiwal Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny
2019-04-06 13:00 Wydział Biologii UG REBORN DOGS nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego Wydział Biologii UG / Stowarzyszenie Publish Art
2019-03-25 10:15 Wydział Ekonomiczny, SOPOT Digital Day - „Economics and Banking by Santander Universidades” Wydział Ekonomiczny
2019-03-16 10:00 Katedra Logopedii Wydział Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 58, s. 101 Konferencja naukowo-szkoleniowa Choroba Alzheimera w perspektywie interdyscyplinarnej. Nowe wyzwania logopedii Katedra Logopedii Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański
2019-03-14 09:00 Faculty of Languages University of Gdańsk, Wita Stwosza Street 51, Gdańsk International Conference Le récit de filiation: dimensions et extensions Institute of Romance Philology, Faculty of Languages University of Gdańsk
2019-03-08 10:00 Wydział Nauk Społecznych, S205 Kobiety i mężczyźni – jak zmieniają świat?
2019-01-25 10:00 Aula C 9, Wydział Zarządzania UG, ul. Piaskowa 9, 81‐864 Sopot Sympozjum naukowe „Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia” Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Sekcją Programowania Rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego sympozjum – prof. Jarosław Waśniewski, Uniwersytet Gdański.
2018-12-11 17:00 Gdansk-Oliwa ul. Bażyńskiego 4, Wydział Nauk Społecznych UG, sala A-210 (parter) Niepodległa: Pamięci i Miejsca Wielorakie – seminarium Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Zakład Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
2018-12-07 08:30 Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 53, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego Konferencja BioMed Session 2018 Komitet naukowy: przewodniczący – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. dr hab. Roman Kaliszan, prof. dr hab. Igor Konieczny, prof. dr hab. Piotr Lass, prof. dr hab. Janusz Limon. Komitet organizacyjny: przewodnicząca – Karolina Pierzynowska, Joanna Brokowska, Lidia Gaffke, Michał Grabski, Katarzyna Kosznik-Kwaśnicka, Krzysztof Kubiak, Jagoda Mantej, Magdalena Podlacha
2018-12-06 11:00 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51 (budynek Neofilologii), sala teatralna Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego Seminarium w języku hiszpańskim "Polska i Hiszpania – bliskie sobie krańce Europy" na Uniwersytecie Gdańskim Rektor Uniwersytetu Gdańskiego i Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce
2018-12-05 14:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 4, Wydział Nauk Społecznych UG, aula S204 Seminarium Naukowe „Oblicza edukacji alternatywnej: edukacja domowa” Dyrekcja Instytutu Pedagogiki oraz Zakład Teorii Wychowania i Pedagogiki Opiekuńczej IP
2018-11-30 09:15 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, Instytut Oceanografii UG, Auditorium oceanographorum XVII Sympozjum Młodych Oceanografów Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
2018-11-30 09:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 4, Wydział Nauk Społecznych X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Mistrz-uczeń. O relacjach w psychoterapii” Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją Psychologiczną