fbpx Zakończone konferencje i seminaria | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zakończone konferencje i seminaria

Zakończone konferencje i seminaria

Data i czas wydarzenia Położenie Tytuł Organizator
2018-09-20 08:00 Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Prawa i Administracji UG Koń-człowiek. Interakcje Organizatorzy: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Gdański Partnerzy: Sopoteka - Galeria Kultury Multimedialnej, Dyskusyjny Klub Filmowy UG Miłość Blondynki, Akademickie Centrum Kultury UG "Alternator"
2018-09-19 10:00 Gdańsk, ul. J. Heweliusza 22, hotel Mercury Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
2018-09-18 18:00 Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Bałtycki Kampus UG w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 3. Kongres Bio-nauki Polskiej BIO2018 Polskie Towarzystwo Biochemiczne wspólnie z Polskim Towarzystwem Biologii Komórki i Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i GUMed.
2018-09-18 09:00 Gdańsk-Śródmieście, ul. Wałowa 15, Biblioteka Gdańska PAN oraz Gdańsk-Oliwa, ul. J. Bażyńskiego 4, Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Funkcjonalność a estetyka map" Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
2018-09-17 09:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 51, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Neofilologia LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Uniwersytet Gdański, Instytut Skandynawistyki
2018-09-12 10:00 The Institute of Oceanography, University of Gdansk, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, Gdynia 10th Use of Algae for Monitoring Rivers and Comparable Habitats University of Gdansk, Faculty of Oceanography and Geography, Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Biology
2018-09-12 09:00 The Faculty of Social Sciences of the University of Gdansk, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk Protection of the Baltic Sea waters from land-based point sources of pollution The Royal Norwegian Embassy along with Innovation Norway, the University of Gdańsk and the Marshal Office of the Pomeranian Voivodeship
2018-09-10 10:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 59, Faculty of Biology, University of Gdańsk 4th Congress of Baltic Microbiologists Faculty of Biology, University of Gdańsk
2018-09-10 10:00 Gdynia, al. Piłsudskiego 46, Instytut Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii UG X międzynarodowa konferencja "Use of Algae for Monitoring Rivers and Comparable Habitats" wraz z warsztatami "Use of Plants for Monitoring Aquatic Environments" Instytut Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii UG
2018-09-04 09:00 Hotel Orle on Sobieszewo Island (POLAND) XXIV BIOTECHNOLOGY SUMMER SCHOOL, 4-8 September 2018, Sobieszewo Island (POLAND) Intercollegiate Faculty of Biotechnology of the University of Gdansk and the Medical University of Gdansk (Poland)
2018-07-05 10:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 57, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG Sympozjum naukowe „Non-commutative Structures in Physics” Institute of Theoretical Physics and Astrophysics University of Gdansk
2018-06-28 10:00 Łódź, ul. Targowa 1/3, EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi II Konferencja "Conference on Game innovations" Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki, Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej
2018-03-21 13:00, 2018-04-11 13:00, 2018-05-09 13:00, 2018-05-30 13:00, 2018-06-27 13:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 4 (skrzydło B), sala B 214, siedziba Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG Program seminariów realizowanych w ramach projektu RECOURSE w semestrze letnim 2017/2018 Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego
2018-06-27 09:30 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 6, Wydział Prawa i Administracji UG Letnia Szkoła Prawa Własności Intelektualnej "IP Summer Law School 2018" Centrum Prawa Własności Intelektualnej UG we współpracy z Chicago Kent College School of Law
2018-06-26 09:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 53, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiegi VI Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM Komitet organizacyjny: Przewodnicząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw., Wiceprzewodniczący: dr Wojciech Glac, Członkowie: mgr Joanna Gołębiewska. mgr Natalia Olędrzyńska, mgr Marta Jarosińska, mgr Katarzyna Wszałek-Rożek, mgr Iwona Skorowska, mgr Arkadiusz Działoszewski, mgr Zbigniew Ruszczyk.
2018-06-25 10:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 53, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, aula Chemia, Biznes i Środowisko Studenckie Koła Naukowe Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego: Koło Naukowe Biznesu Chemicznego, Koło Naukowe Ochrony Środowiska i Naukowe Koło Chemików
2018-06-25 09:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55, Wydział Historyczny UG, s. 1.43 Foenus Hoc Fecit. Within the scope of Professor Stanisław Mrozek's research International conference Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego
2018-06-25 09:00 The conference will take place in University of Gdańsk campus. Summer Solstice 2018 Conference on Discrete Models of Complex Systems Institute of Theoretical Physics and Astrophysics Gdańsk University
2018-06-20 09:00 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, Wydział Zarządzania UG oraz Gdańsk, Traugutta 79, Wydział Zarządzania i Ekonomii Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kongres Restrukturyzacyjny” przy Europejskim Kongresie Finansowym Wydział Zarządzania UG, Wydział Ekonomiczny UG, Wydział Zarządzania i Ekonomii PG, Szkoła Główna Handlowa i Europejski Kongres Finansowy
2018-06-18 10:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 6, Wydział Prawa i Administracji UG, aud. B XI Konferencja Naukowa pt. „Potrzeby i Kierunki Zmian w Prawie Zamówień Publicznych” Urząd Zamówień Publicznych wraz z Katedrą Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego