fbpx Zakończone konferencje i seminaria | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zakończone konferencje i seminaria

Zakończone konferencje i seminaria

Data i czas wydarzenia Położenie Tytuł Organizator
2018-06-16 10:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 6, Wydział Prawa i Administracji, aud. C Postępowanie upadłościowe: najlepsze praktyki, bariery oraz propozycje usprawnień Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Postępowania Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
2018-06-07 10:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 4, Wydział Nauk Społecznych Seksualność w ujęciu interdyscyplinarnym Naukowe Koło Seksuologii Ars Amandi
2018-03-21 13:00, 2018-04-11 13:00, 2018-05-09 13:00, 2018-05-30 13:00, 2018-06-27 13:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 4 (skrzydło B), sala B 214, siedziba Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG Program seminariów realizowanych w ramach projektu RECOURSE w semestrze letnim 2017/2018 Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego
2018-05-28 10:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 6, Wydział Prawa i Administracji UG Prawne wyzwania związane z początkiem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Zakład Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
2018-05-28 08:00 Uniwersytet Gdański - Wydział Ekonomiczny, ul. Armii Krajowej 119, Sopot TranSopot 2018 - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku Katedry Transportu i Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego
2018-05-25 09:30 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 4, Wydział Nauk Społecznych, s. D302 Seminarium "Literackie światy niepełnosprawności" Zakład Pedagogiki Specjalnej WNS UG
2018-05-24 10:00 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, Wydział Ekonomiczny, bud. C X konferencja „Wyzwania gospodarki globalnej” Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego
2018-05-18 13:00 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, Wydział Zarządzania UG, sala B22 Stan i perspektywy ochrony zdrowia w Polsce Katedra Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego
2018-05-17 10:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55, Wydział Filologiczny UG, aula 1.48 Przeciw stereotypom i konwencjom Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk
2018-05-17 09:30 Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55, Wydział Filologiczny, aula 1.47 Życie, życie jest nowelą – polskie seriale XXI wieku dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw., mgr Paulina Pohl, mgr Krystyna Weiher, mgr Tomasz Pupacz, Akademickie Centrum Kultury UG Alternator, DKF UG Miłość Blondynki
2018-05-17 09:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 4, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG Virtue & Moral Education Institute of Philosophy, Sociology and Journalism, University of Gdańsk, The Institute for the Study of Human Flourishing, The University of Oklahoma
2018-05-10 09:00 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, skrzydło B III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii (Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego i Katedra Gospodarki Przestrzennej)
2018-05-10 00:00 Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mowa – Człowiek – Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydziału Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
2018-03-21 13:00, 2018-04-11 13:00, 2018-05-09 13:00, 2018-05-30 13:00, 2018-06-27 13:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 4 (skrzydło B), sala B 214, siedziba Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG Program seminariów realizowanych w ramach projektu RECOURSE w semestrze letnim 2017/2018 Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego
2018-04-23 10:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 6, Wydział Prawa i Administracji, aula B Firma Przyjazna Mediacji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
2018-04-20 10:15 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 6, Wydział Prawa i Administracji UG, Audytorium C Prawne aspekty udziału państwa w gospodarce Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
2018-04-20 10:00 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Aula D I Ogólnopolska Konferencja Centrum Języków Obcych i Wydziału Ekonomicznego „Kompetencje językowe absolwentów szkół wyższych a oczekiwania pracodawców. Jak sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy?” Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
2018-04-18 12:00 Aula S204, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Wygodne życie - przeszkoda do osiągnięcia szczęścia? Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i Laboratorium Psychologii Ekonomicznej
2018-04-13 09:00 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, Wydziału Nauk Społecznych UG VI Ogólnopolska Konferencja Bałtycka „Europa Bałtycka w nowym środowisku politycznym Europy” Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego i Instytut Bałtycki
2018-04-12 10:00 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 6, Wydział Prawa i Administracji UG VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego "Morskie planowanie przestrzenne" Katedra Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk