Stopnie naukowe doktora nadane na UG | Serwis główny UG

Stopnie naukowe doktora nadane na UG

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi