fbpx Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane na UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane na UG

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane na UG

Dyscyplina: Psychologia

Dyscyplina: Pedagogika

Dyscyplina: Matematyka

Dyscyplina: Nauki fizyczne

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Dyscyplina: Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Dyscyplina: Prawo

Dyscyplina: językoznawstwo

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Dyscyplina: Pedagogika

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Dyscyplina: Nauki chemiczne

Wydział Ekonomiczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Oceanografii i Geografii

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Historyczny

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Filologiczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Biologii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Biologii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Biologii

Wydział Biologii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji