Uprawnienia do nadania stopni naukowych | Serwis główny UG

Uniwersytet Gdański - uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Stan na 15.02.2016

Uniwersytet Gdański: stopień doktora stopień doktora habilitowanego

Wydział Biologii

Doktor nauk biologicznych w zakresie:

  • biologii
  • ekologii
  • mikrobiologii

Doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie:

  • biologii
  • mikrobiologii

Wydział Chemii

Doktor nauk chemicznych w zakresie:

  • chemii
  • ochrony środowiska
  • biochemii

Doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie:

  • chemii
  • ochrony środowiska

Wydział Ekonomiczny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie:

  • ekonomii

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie:

  • ekonomii

Wydział Filologiczny

 

 

 

 

 

Instytut Filologii Polskiej

 

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie:

  • językoznawstwa
  • literaturoznawstwa
  • kulturoznawstwa
  • nauk o sztuce

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie:

  •  literaturoznawstwa
  •  językoznawstwa

Doktor nauk humanistycznych w zakresie:

  • literaturoznawstwa

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie:

  • językoznawstwa
  • literaturoznawstwa

 

 

 

 

 

     

Wydział Historyczny

Doktor nauk humanistycznych w zakresie:

  • historii
  • historii sztuki
  • archeologii

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie:

  • historii

Wydział Matematyki, Fizyki
i Informatyki

Doktor nauk fizycznych w zakresie:

  • fizyki

Doktor nauk matematycznych w zakresie:

  • matematyki

Doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie :

  • fizyki

Doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie:

  • matematyki

Wydział Nauk Społecznych

 

 

Instytut Psychologii

 

Instytut Pedagogiki

 

 

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

 

 

 

Instytut Politologii


 

 

 

 

Doktor nauk społecznych w zakresie:

  • psychologii

Doktor nauk społecznych w zakresie:

      ●  pedagogiki

 

Doktor nauk społecznych w zakresie:

  • socjologii         

Doktor nauk humanistycznych w zakresie:

  •  filozofii   

 

Doktor nauk społecznych w zakresie:

  •   nauki o polityce    

 

 

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie:

  • pedagogiki

 

 

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie:

  •  psychologii

 

Wydział Oceanografii i Geografii

 

 

Instytut Oceanografii

Doktor nauk o Ziemi w zakresie:

  • geografii

 

Doktor nauk o Ziemi w zakresie:

  • oceanologii

Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie:

  • geografii

 

Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie:

  •  oceanologii

Wydział Prawa i Administracji

Doktor nauk prawnych w zakresie:

  • prawa

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie:

  • prawa

Wydział Zarządzania

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie:

  • ekonomii
  • finansów
  • nauk o zarządzaniu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie:

  • ekonomii
  • nauk o zarządzaniu

Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii  UG i GUMed

Doktor nauk biologicznych w zakresie:

  • biochemii

Doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie:

  • biochemii
Razem 31           18

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 lipca 2018 roku, 13:21