Uprawnienia do nadania stopni naukowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Uniwersytet Gdański - uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Stan na 15.02.2016

Uniwersytet Gdański: stopień doktora stopień doktora habilitowanego

Wydział Biologii

Doktor nauk biologicznych w zakresie:

 • biologii
 • ekologii
 • mikrobiologii

Doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie:

 • biologii
 • mikrobiologii

Wydział Chemii

Doktor nauk chemicznych w zakresie:

 • chemii
 • ochrony środowiska
 • biochemii

Doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie:

 • chemii
 • ochrony środowiska

Wydział Ekonomiczny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie:

 • ekonomii

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie:

 • ekonomii

Wydział Filologiczny

 

 

 

 

 

Instytut Filologii Polskiej

 

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie:

 • językoznawstwa
 • literaturoznawstwa
 • kulturoznawstwa
 • nauk o sztuce

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie:

 •  literaturoznawstwa
 •  językoznawstwa

Doktor nauk humanistycznych w zakresie:

 • literaturoznawstwa

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie:

 • językoznawstwa
 • literaturoznawstwa

 

 

 

 

 

     

Wydział Historyczny

Doktor nauk humanistycznych w zakresie:

 • historii
 • historii sztuki
 • archeologii

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie:

 • historii

Wydział Matematyki, Fizyki
i Informatyki

Doktor nauk fizycznych w zakresie:

 • fizyki

Doktor nauk matematycznych w zakresie:

 • matematyki

Doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie :

 • fizyki

Doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie:

 • matematyki

Wydział Nauk Społecznych

 

 

Instytut Psychologii

 

Instytut Pedagogiki

 

 

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

 

 

 

Instytut Politologii


 

 

 

 

Doktor nauk społecznych w zakresie:

 • psychologii

Doktor nauk społecznych w zakresie:

      ●  pedagogiki

 

Doktor nauk społecznych w zakresie:

 • socjologii         

Doktor nauk humanistycznych w zakresie:

 •  filozofii   

 

Doktor nauk społecznych w zakresie:

 •   nauki o polityce    

 

 

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie:

 • pedagogiki

 

 

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie:

 •  psychologii

 

Wydział Oceanografii i Geografii

 

 

Instytut Oceanografii

Doktor nauk o Ziemi w zakresie:

 • geografii

 

Doktor nauk o Ziemi w zakresie:

 • oceanologii

Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie:

 • geografii

 

Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie:

 •  oceanologii

Wydział Prawa i Administracji

Doktor nauk prawnych w zakresie:

 • prawa

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie:

 • prawa

Wydział Zarządzania

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie:

 • ekonomii
 • finansów
 • nauk o zarządzaniu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie:

 • ekonomii
 • nauk o zarządzaniu

Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii  UG i GUMed

Doktor nauk biologicznych w zakresie:

 • biochemii

Doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie:

 • biochemii
Razem 31           18

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 lipca 2018 roku, 13:21