fbpx Stypendia dla wybitnych młodych naukowców | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Przepisy ogólne dotyczące finansowania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.
(Dz. U. 2014.422 j.t - baza ISAP - Sejm RP)

 

Archiwum

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Paczuska
Treść wprowadzona przez: Alicja Paczuska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 października 2014 roku, 11:24