nagrody różne | Serwis główny UG

Nagrody różne

 

RODZAJ  NAGRODY

  ORGANIZATOR

TERMIN SKŁADANIA  WNIOSKÓW

Nagroda za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego                           do 16 sierpnia 2018
Nagroda za najlepszą pracę dyplomową związaną z życiem, twórczością lub osiągnięciami naukowymi Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                           do 31 sierpnia 2018
Nagroda za najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych i ekonomicznych Agaencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego                           do 30 września 2018
Nagroda za najlepszą pracę magisterską i licencjacką dotyczącą OECD Stałe Przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej przy OECD w Paryżu oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie                           do 30 września 2018
Nagroda za najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską na temat rynku kapitałowego Giełda Papierów Wartościowych                           do 30 września 2018
Nagroda za najlepszą pracę magisterską z informatyki Polskie Towarzystwo Informatyczne                          do 10 października 2018
Nagroda za najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach Wojewoda Wielkopolski                          do 15 października 2018
Nagroda za najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej Urząd Patentowy RP                          do 16 października 2018

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Paczuska
Treść wprowadzona przez: Alicja Paczuska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 sierpnia 2018 roku, 8:22