nagrody różne | Serwis główny UG

Nagrody różne

 

RODZAJ  NAGRODY

  ORGANIZATOR

TERMIN SKŁADANIA  WNIOSKÓW

Nagroda za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych Narodowy Bank Polski                           do 15 czerwca 2018
Nagroda za najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni Prezydent Miasta Gdyni                           do 20 lipca 2018
Nagroda za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego                           do 16 sierpnia 2018
Nagroda za najlepszą pracę dyplomową związaną z życiem, twórczością lub osiągnięciami naukowymi Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                           do 31 sierpnia 2018
Nagroda za najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych i ekonomicznych Agaencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego                           do 30 września 2018
Nagroda za najlepszą pracę magisterską i licencjacką dotyczącą OECD Stałe Przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej przy OECD w Paryżu oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie                           do 30 września 2018
Nagroda za najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach Wojewoda Wielkopolski                          do 15 października 2018
Nagroda za najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej Urząd Patentowy RP                          do 16 października 2018

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Paczuska
Treść wprowadzona przez: Alicja Paczuska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 maja 2018 roku, 12:42