nagrody różne | Serwis główny UG

Nagrody różne

 

RODZAJ  NAGRODY

  ORGANIZATOR

TERMIN SKŁADANIA  WNIOSKÓW

Nagroda za najlepszą pracę dyplomową i rozprawę doktorską poświęconą polskiej Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji                             do 30 września 2017
Nagroda za najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego                            do 30 września 2017
Nagroda za najlepsze prace magisterskie z informatyki Polskie Towarzystwo Informatyczne                            do 10 października 2017
Nagroda za najlepsze prace licencjackie lub inżynierskie z chemii i jej pogranicza Instytut Chemii Fizycznej PAN oraz firma DuPont                             do 13 października 2017
Nagroda za najlepszą pracę naukową na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem Urząd Patentowy w Warszawie                            do 16 października 2017
Nagroda za najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy                            do 24 października 2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Paczuska
Treść wprowadzona przez: Alicja Paczuska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 września 2017 roku, 9:29