nagrody różne | Serwis główny UG

Nagrody różne

 

RODZAJ  NAGRODY

  ORGANIZATOR

TERMIN SKŁADANIA  WNIOSKÓW

Nagroda za najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinieNagr Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu                          do 30 października 2018
Nagroda za pracę magisterską i licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych                          do 31 października 2018
Nagroda za najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki Główny Urząd Statystyczny                          do 31 października 2018
Nagroda za najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą ochronie konsumentów i ochronie konkurencji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)                          do 31 października 2018
Nagroda za najlepszą pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową Stowarzyszenie Polsko-Chińska Rada Biznesu                          do 30 listopada 2018
Nagroda za pracę licencjacką, magisterską i doktorską obronioną w 2018 r z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej  likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej. Bankowy Fundusz Gwarancyjny                         do 31 stycznia 2019

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Paczuska
Treść wprowadzona przez: Alicja Paczuska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 października 2018 roku, 12:51