BUWiWM | Serwis główny UG

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej jest jednostką podległą ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

BUWiWM koordynuje i organizuje rekrutację i kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne oraz cudzoziemców na studia i staże w Polsce. Prowadzi również obsługę Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, a ponadto pełni rolę Krajowego Punktu Koordynacyjnego do spraw Krajowych Ram Kwalifikacji.

Zamieszczona na stronie www.buwiwm.edu.pl oferta stypendialna na dany rok akademicki jest opracowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Oferta zawiera szczegółowe informacje o możliwości wyjazdów na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.

Dokumenty studentów oraz doktorantów UG ubiegających się o stypendia zagraniczne wysyłane są do Warszawy przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów. Kompletną dokumentację, przygotowaną zgodnie z wymogami opisanymi na stronie BUWiWM, należy przedłożyć w pok. 202 Rektoratu UG (II piętro, oprócz środy codziennie w godzinach 9.00-14.00) z dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu zamieszczonego w ofercie stypendialnej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Boroń-Wawrzyniak
Treść wprowadzona przez: Barbara Wawro
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 marca 2017 roku, 14:54