Kontakt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kontakt

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Adres: ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk (Rektorat UG, II piętro, pok. 202 i 203)
Telefony: (58) 523 31 22; (58) 523 24 67; (58) 523 24 42
e-mail: bwzs@ug.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., wt., czw., pt.: 9.00-14.00 (środa: biuro nieczynne)

Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS+ (Institutional Coordinator):  mgr Monika Butkiewicz, pok. 202, tel. (0 58) 523 31 22 lub wew. 31 22, e-mail: bwzs@ug.edu.pl
mgr Kamila Chomicz-Sokołowska, pok. 207, tel. (0 58) 523 31 70 lub wew. 31 70, kami@ug.edu.pl  (kierownik biura)
mgr Ewa Chmurzyńska, pok. 203, tel. (0 58) 523 24 42 lub wew. 24 42, e-mail: rekec@ug.edu.pl (realizacja programu KA107, POLON, przyjazdy studentów na studia, umowy międzyinstytucjonalne)
mgr Magdalena Bednarek, pok. 202, tel. (0 58) 523 24 67 lub wew. 24 67, e-mail: magdalena.bednarek@ug.edu.pl (budżet programu, raporty z realizacji działań, prowadzenie statystyk, wyjazdy studentów na studia)
mgr Joanna Szymańska, pok. 202, tel. (0-58) 58 523 31 22 lub wew. 31 22, e-mail: joanna.szymanska@ug.edu.pl
mgr Klaudia Saczewska, pok. 202, tel. (0-58) 58 523 24 67 lub wew. 24 67, e-mail: klaudia.saczewska@ug.edu.pl
mgr Katarzyna Flis, pok. 203, tel. (0-58) 58 523 24 42 lub wew. 24 42, e-mail: katarzyna.flis@ug.edu.pl (przyjazdy studentów na studia, umowy międzyinstytucjonalne, wyjazdy studentów na praktyki)

Główne zadania:
 1. Prowadzi sprawy dotyczące współpracy zagranicznej Uniwersytetu z uczelniami zagranicznymi w oparciu o programy międzynarodowe.
 2. Koordynuje Program Erasmus poprzez:
  1. aktualizowanie informacji o Programie,
  2. opracowywanie aplikacji o przyznanie Kontraktu Uczelnianego/Karty Erasmusa dla Uniwersytetu,
  3. pomoc przy zawieraniu umów dwustronnych z uczelniami zagranicznymi,
  4. opracowanie podziału środków finansowych dla Uczelni oraz indywidualnych beneficjentów zgodnie z wytycznymi Programu,
  5. organizację cyklicznych spotkań informacyjnych dla studentów oraz koordynatorów wydziałowych
  6. podpisywanie umów z indywidualnymi beneficjentami Programu,
  7. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Programu,
  8. organizowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich oraz innych pracowników Uczelni,
  9. rekrutację studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus.
 3. Prowadzi doradztwo w zakresie możliwości wyjazdów studentów na stypendia zagraniczne.
 4. Organizuje przyjazdy gości zagranicznych w ramach Programów Europejskich, w tym programu Erasmus.

 

Koordynatorzy wydziałowi/ instytutowi

Wydział/ Instytut

Koordynator Erasmusa

E-mail

Centrum Języków Obcych mgr Przemysław Olczyk przemyslaw.olczyk@ug.edu.pl
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

dr Anna Ihnatowicz

ihnatowicz@biotech.ug.edu.pl

Wydział Biologii
dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG
stefan.tukaj@biol.ug.edu.pl
Wydział Chemii
dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG (studenci przyjeżdżający)
dr Grzegorz Romanowski (studenci wyjeżdżający)
Wydział Ekonomiczny (Inst. Handlu Zagranicznego)
dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG
Wydział Ekonomiczny (Inst. Transportu i Handlu Morskiego)
dr Olga Dębicka
Wydział Ekonomiczny (Katedra Ekonomiki Transportu) dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG przemyslaw.borkowski@ug.edu.pl
Wydział Ekonomiczny (Katedra Mikroekonomii)
dr Anna Blajer-Gołębiewska
Wydział Ekonomiczny (Ośrodek Badań Integracji Europejskiej)
dr Maciej Krzemiński
m.krzeminski@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Anglistyki i Amerykanistyki
dr Martin Blaszk
dr Wioleta Karwacka (koordynator pomocniczy)
Wydział Filologiczny - Inst. Badań nad Kulturą
dr Grzegorz Piotrowski
peter_kilbourn@op.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Germańskiej
dr Eliza Szymańska
finej@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Polskiej
dr hab. Magdalena Horodecka
horodecka@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Romańskiej
dr Katarzyna Kotowska
k.kotowska@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Romańskiej (Iberystyka)
dr Joanna Drzazgowska
Wydział Filologiczny - Inst. Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
dr Piotr Kallas
piotr.kallas@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Rucystyki i Studiów Wschodnich
dr Tatiana Kananowicz (współpraca z krajami UE i Rosją)
tatiana.kananowicz@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Skandynawistyki
dr Helena Garczyńska
finhg@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Katedra Fil. Klasycznej dr Grzegorz Kotłowski grzegorzkotlowski@wp.pl
Wydział Filologiczny - Katedra Slawistyki 
mgr Agnieszka Bielińska (współpraca z krajami UE)
dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. UG (współpraca z Serbią)

agnieszka.bielinska@ug.edu.pl
vp@wp.pl

Wydział Historyczny - Inst. Archeologii i Etnologii (Archeologia)
prof. dr hab. Nicholas Sekunda
sekunda@ug.edu.pl
Wydział Historyczny - Inst. Archeologii i Etnologii (Etnologia)
dr Monika Milewska
Wydział Historyczny - Inst. Historii
prof. dr hab. Beata Możejko
Wydział Historyczny - Inst. Historii Sztuki
dr Anna Sobecka
anna.sobecka@ug.edu.pl
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Fizyka)
dr Justyna Strankowska
j.strankowska@ug.edu.pl
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Informatyka)
dr Maciej Dziemiańczuk maciej.dziemianczuk@inf.ug.edu.pl
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Matematyka)
dr hab. Michał Stukow
Wydział Nauk Społecznych mgr Magdalena Sawicz wns.international@ug.edu.pl
Wydział Oceanografii i Geografii
(Geografia)
dr Włodzimierz Golus
Wydział Oceanografii i Geografii
(Oceanografia)
dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG
oceas@ug.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji
dr Tomasz Widłak
tomasz.widlak@prawo.ug.edu.pl
Wydział Zarządzania
dr Angelika Kędzierska - Szczepaniak

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Szymańska
Treść wprowadzona przez: Barbara Wawro
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 sierpnia 2019 roku, 13:42