Statystyki | Serwis główny UG

Statystyki

Wykres 1. Porównanie liczby studentów wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego za granicę i przyjeżdżających z zagranicy, którzy odbywali wymianę studencką w roku akademickim 2013/2014 (w ramach programu LLP-Erasmus), 2014/2015 i 2015/2016 (w ramach programu Erasmus+).

Erasmusi

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Tabela 1. Liczba studentów/ doktorantów wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego za granicę i przyjeżdżających z zagranicy, którzy w roku akademickim 2015/2016 odbywali kształcenie w ramach programu Erasmus+ (w podziale na kraje).

Kraj Studenci/ doktoranci wyjeżdżający w tym studenci w tym doktoranci Studenci/ doktoranci przyjeżdżający w tym studenci w tym doktoranci
Austria 1 1 0 3 3 0
Belgia 8 8 0 5 5 0
Bułgaria 6 6 0 2 2 0
Chorwacja 11 11 0 2 2 0
Czechy 7 7 0 3 3 0
Dania 2 2 0 0 0 0
Finlandia 6 6 0 0 0 0
Francja 17 17 0 12 12 0
Grecja 3 3 0 5 5 0
Hiszpania 22 22 0 47 47 0
Holandia 4 4 0 0 0 0
Irlandia 0 0 0 0 0 0
Litwa 1 1 0 3 3 0
Łotwa 0 0 0 0 0 0
Niemcy 44 44 0 28 28 0
Norwegia 10 10 0 0 0 0
Portugalia 24 24 0 6 6 0
Rumunia 0 0 0 10 10 0
Słowacja 1 0 1 2 2 0
Słowenia 8 8 0 1 1 0
Szwecja 3 2 1 0 0 0
Turcja 10 10 0 13 13 0
Węgry 3 3 0 1 1 0
Wielka Brytania 3 3 0 0 0 0
Włochy 7 7 0 20 20 0
Suma 201 199 2 163 163 0

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Wykres 2. Liczba studentów wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego za granicę i przyjeżdżających z zagranicy, którzy odbywali wymianę studencką w roku akademickim 2015/2016 w ramach programu Erasmus+ (w podziale na wydziały).

Erasmusi Wydziały 2015

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Wykres 3. Liczba studentów wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego za granicę i przyjeżdżających z zagranicy, którzy odbywali wymianę studencką w roku akademickim 2014/2015 w ramach programu Erasmus+ (w podziale na wydziały).

Erasmusi wydziały 2014

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Wykres 4. Liczba studentów wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego za granicę, którzy odbywali wymianę studencką w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 w ramach programu Erasmus+ (w podziale na źródła finansowania).

POWER

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Wykres 5. Porównanie liczby studentów/ absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego wyjeżdzających na praktyki do zagranicznych firm w roku akademickim 2013/2014 (w ramach programu LLP-Erasmus), 2014/2015 i 2015/2016 (w ramach programu Erasmus+).

Praktyki

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Tabela 2. Liczba studentów/ absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego wyjeżdżających na praktyki do zagranicznych firm w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 (w podziale na kraje).

Kraj Studenci/ absolwenci wyjeżdżający w tym studenci w tym absolwenci
Austria 1 1 0
Belgia 3 2 1
Bułgaria 0 0 0
Chorwacja 4 0 4
Czechy 2 0 2
Dania 0 0 0
Finlandia 2 0 2
Francja 4 2 2
Grecja 0 0 0
Hiszpania 9 1 8
Holandia 1 1 0
Irlandia 0 0 0
Litwa 0 0 0
Łotwa 0 0 0
Niemcy 5 0 5
Norwegia 1 0 1
Portugalia 1 1 0
Rumunia 0 0 0
Słowacja 0 0 0
Słowenia 1 1 0
Szwecja 2 2 0
Turcja 1 1 0
Węgry 0 0 0
Wielka Brytania 4 2 2
Włochy 1 1 0
Suma 42 15 27

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Wykres 6. Udział absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego w osobach wyjeżdżających na praktyki do zagranicznych firm w roku akademickim 2015/2016 w ramach programu Erasmus+.

Odsetek absolwentów

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Do sprawozdania POLON

Tabela 3. Liczba studentów/ doktorantów i pracowników wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego za granicę i przyjeżdżających z zagranicy, którzy w roku akademickim 2015/2016 brali udział w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+.

Wydziały Liczba studentów przyjeżdżającychn na okres do 3 miesięcy Liczba studentów przyjeżdżających na okres powyżej 3 miesięcy Liczba studentów wyjeżdżających na okres do 3 miesięcy Liczba studentów wyjeżdżających na okres powyżej 3 miesięcy Liczba doktorantów przyjeżdżających na okres do 3 miesięcy Liczba doktorantów przyjeżdżających na okres powyżej 3 miesięcy Liczba doktorantów wyjeżdżających na okres do 3 miesięcy Liczba doktorantów wyjeżdżających na okres powyżej 3 miesięcy Liczba wyjeżdżających nauczycieli akademickich Liczba wyjeżdżających pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
Wydział Biologii 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1
Wydział Chemii 0 15 0 1 0 0 0 0 2 0
Wydział Ekonomiczny 0 68 0 37 0 0 0 0 13 0
Wydział Filologiczny 0 3 1 57 0 0 0 0 8 0
Wydział Historyczny 0 4 0 12 0 0 0 0 1 0
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Wydział Nauk Społecznych 0 26 0 27 0 0 1 1 6 0
Wydział Oceanografii i Geografii 0 13 0 12 0 0 0 0 2 0
Wydział Prawa i Administracji 0 12 0 11 0 0 0 0 3 0
Wydział Zarządzania 0 20 0 32 0 0 0 0 5 0
Suma 0 163 1 198 0 0 1 1 40 1

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

 

Dane o mobilnościach Erasmusa 2014-2016 do pobrania

ZałącznikWielkość
Plik dane_erasmus_2014-16_ug.xlsx79.16 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Jaworowska
Treść wprowadzona przez: Anna Jaworowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 grudnia 2016 roku, 12:39