Statystyki | Serwis główny UG

Statystyki

Wykres 1. Porównanie liczby studentów wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego za granicę i przyjeżdżających z zagranicy, którzy odbyli wymianę studencką w ramach programu Erasmus+ w latach akademickich 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017.

Erasmusi

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Tabela 1. Liczba studentów wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego za granicę i przyjeżdżających z zagranicy, którzy w roku akademickim 2016/2017 odbyli kształcenie w ramach programu Erasmus+ (w podziale na kraje).

Kraj Studenci wyjeżdżający Studenci przyjeżdżający
Austria 7 4
Belgia 7 8
Bułgaria 1 2
Chorwacja 10 3
Czechy 6 1
Dania 0 0
Finlandia 4 2
Francja 11 14
Grecja 4 4
Hiszpania 14 56
Holandia 5 1
Irlandia 1 0
Litwa 3 3
Łotwa 1 0
Malta 2 0
Niemcy 30 25
Norwegia 12 0
Portugalia 21 3
Rosja 0 5
Rumunia 5 14
Słowacja 3 0
Słowenia 5 1
Szwecja 4 0
Turcja 2 19
Węgry 0 6
Wielka Brytania 4 0
Włochy 12 18
Suma
174
189

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Wykres 2. Kraje wybierane najczęściej przez studentów wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017.

Kraje wyjazdu

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Wykres 3. Kraje, z których studenci przyjeżdżają najczęściej na studia na Uniwersytet Gdański w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017.

Kraje przyjazdu

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Wykres 4. Liczba studentów wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego za granicę i przyjeżdżających z zagranicy, którzy odbyli wymianę studencką w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus+ (w podziale na wydziały).

Erasmusi wydziały 2016

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Wykres 5. Liczba studentów wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego za granicę i przyjeżdżających z zagranicy, którzy odbyli wymianę studencką w roku akademickim 2015/2016 w ramach programu Erasmus+ (w podziale na wydziały).

Erasmusi Wydziały 2015

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Wykres 6. Liczba studentów wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego za granicę, którzy odbyli wymianę studencką w latach akademickim 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 w ramach programu Erasmus+ (w podziale na źródła finansowania).

POWER

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Wykres 7. Porównanie liczby studentów/ absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego wyjeżdzających na praktyki do zagranicznych firm w ramach programu Erasmus+ w latach akademickim 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017.

Praktyki

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Tabela 2. Liczba studentów/ absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego wyjeżdżających na praktyki do zagranicznych firm w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (w podziale na kraje).

Kraj Studenci/ absolwenci wyjeżdżający w tym studenci w tym absolwenci
Austria 1 0 1
Belgia 2 1 1
Bułgaria 0 0 0
Chorwacja 0 0 0
Czechy 2 1 1
Dania 1 1 0
Finlandia 1 1 0
Francja 2 2 0
Grecja 3 1 2
Hiszpania 7 6 1
Holandia 1 0 1
Irlandia 1 0 1
Islandia 1 1 0
Litwa 0 0 0
Luksemburg 1 0 1
Łotwa 0 0 0
Malta 1 1 0
Niemcy 6 6 0
Norwegia 1 1 0
Portugalia 1 0 1
Rumunia 1 1 0
Słowacja 0 0 0
Słowenia 1 0 1
Szwecja 2 2 0
Turcja 1 1 0
Węgry 1 1 0
Wielka Brytania 4 3 1
Włochy 3 1 2
Suma
45
31 14

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Wykres 8. Udział absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego w osobach wyjeżdżających na praktyki do zagranicznych firm w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus+.

Odsetek absolwentów

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Wykres 9. Liczba nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego wyjeżdzających za granicę w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ (łącznie akcja 103 i 107) w latach akademickim 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017.

Nauczyciele

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Sekcję Wymiany Zagranicznej Studentów (Uniwersytet Gdański).

 

Dane o mobilnościach Erasmusa 2014-2016 do pobrania

ZałącznikWielkość
Plik dane_erasmus_2014-17_ug.xlsx116.46 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Zaborowska
Treść wprowadzona przez: Anna Zaborowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 grudnia 2017 roku, 13:31