fbpx Statystyki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Statystyki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Statystyki

Wykres 1. Porównanie liczby studentów wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego za granicę i przyjeżdżających z zagranicy, którzy odbyli wymianę studencką w ramach programu Erasmus+ w kategorii studia w latach akademickich 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

 

Erasmusi nowe

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (Uniwersytet Gdański)

 

Wykres 2. Kraje wybierane najczęściej przez studentów wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

wykres 2

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (Uniwersytet Gdański)

 

Wykres 3. Kraje, z których studenci przyjeżdżają najczęściej na studia na Uniwersytet Gdański w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

wykres 3

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (Uniwersytet Gdański)

 

Wykres 4. Liczba studentów wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego za granicę i przyjeżdżających z zagranicy, którzy odbyli wymianę studencką w latach akademickich 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 w ramach programu Erasmus+ (w podziale na wydziały)

wykres A

 

wykres B

 

wykres C

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (Uniwersytet Gdański)

Wykres 5. Liczba studentów wyjeżdżających z Uniwersytetu Gdańskiego za granicę, którzy odbyli wymianę studencką w latach akademickim 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 w ramach programu Erasmus+ (w podziale na źródła finansowania)

wykres 4

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (Uniwersytet Gdański)

 

Wykres 7. Porównanie liczby studentów/ absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego wyjeżdzających na praktyki do zagranicznych firm w ramach programu Erasmus+ w latach akademickim 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018

wykres 5

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (Uniwersytet Gdański)

 

Tabela 1. Liczba studentów/ absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego wyjeżdżających na praktyki do zagranicznych firm w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 (w podziale na kraje)

 
wykres 6

 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (Uniwersytet Gdański)

 

Wykres 8. Udział absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego w osobach wyjeżdżających na praktyki do zagranicznych firm w roku akademickim 2017/2018 w ramach programu Erasmus+

wykres 7

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (Uniwersytet Gdański)

 

Wykres 9. Liczba nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego wyjeżdzających za granicę w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ (łącznie akcja 103 i 107) w latach akademickich 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018

wykres 8

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (Uniwersytet Gdański)

 

Wykres 10: Liczba nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego wyjeżdżających za granicę w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ (łącznie akcja 103 i 107) w latach akademickich 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 w podziale na wydziały

wykres 12

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Butkiewicz
Treść wprowadzona przez: Anna Zaborowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 grudnia 2018 roku, 10:15