Przyjazdy | Serwis główny UG

Przyjazdy

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą wydaje decyzję w oparciu o pisemny wniosek jednostki zapraszającej w celach naukowych gościa zagranicznego.

We wniosku tym należy podać:

  • dane osoby zapraszanej
  • kraj zamieszkania, uczelnię
  • cel i czas wizyty
  • ewentualne świadczenia, jakie mają być wypłacone przez UG
  • źródło finansowania ze zgodą osoby dysponującej tymi środkami.

Stypendium dla gościa (stawka dzienna ustalona w zależności od źródła finansowania, celu i rangi wizyty) wypłacane jest w kasie UG po uprzednim ustaleniu z Sekcją Współpracy Międzynarodowej (International Office)
Sugerowane stawki wg komunikatu MNiSW z dnia 26.08.2008:
http://www.buwiwm.edu.pl/komunikat.pdf

Zakwaterowanie - możliwość skorzystania z pokoi gościnnych na Wydziale Prawa i Administracji
http://www.arch.prawo.ug.edu.pl/index.php?id=1&p=173

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Heltman
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 września 2016 roku, 12:20