Zadania Sekcji | Serwis główny UG

Zadania Sekcji


1. Prowadzi sprawy związane z wyjazdami służbowymi za granicę pracowników i doktorantów oraz wykonawców projektów spoza Uczelni, a także z przyjazdami zaproszonych gości zagranicznych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

2. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi w tworzeniu  bazy zagranicznych ośrodków naukowych, w których mogą być realizowane projekty badawcze oraz staże naukowe.

3. Wspomaga jednostki organizacyjne w przygotowaniu umów w zakresie dwustronnej współpracy naukowej.

4. Udostępnia informacje o stypendiach zagranicznych, możliwościach i warunkach wyjazdu oraz sporządza kosztorysy wyjazdów.

5. Weryfikuje i wysyła dokumenty dotyczące stypendiów i staży naukowych dla pracowników w ramach ofert Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

6. Prowadzi sprawy związane z realizacją staży naukowo-badawczych cudzoziemców stypendystów Rządu RP, kierowanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSW.

7. Ewidencjonuje dokumentację związaną z umowami i porozumieniami o współpracy naukowej zawieranymi przez Uczelnię z ośrodkami nauki za granicą.

8. Prowadzi ewidencję zgłoszonych wniosków oraz wydatków związanych z finansowaniem wymiany osobowej i realizacją projektów naukowych w zakresie dwustronnej współpracy naukowej wynikającej z umów międzynarodowych, koordynowanej przez MNiSW.”

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Heltman
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 maja 2015 roku, 9:50