Zadania Sekcji | Serwis główny UG

Zadania Sekcji


1. Prowadzi sprawy związane z wyjazdami służbowymi za granicę pracowników i doktorantów oraz wykonawców projektów spoza Uczelni, a także z przyjazdami zaproszonych gości zagranicznych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

2. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi w tworzeniu  bazy zagranicznych ośrodków naukowych, w których mogą być realizowane projekty badawcze oraz staże naukowe.

3. Wspomaga jednostki organizacyjne w przygotowaniu umów w zakresie dwustronnej współpracy naukowej.

4. Udostępnia informacje o stypendiach zagranicznych, możliwościach i warunkach wyjazdu oraz sporządza kosztorysy wyjazdów.

5. Weryfikuje i wysyła dokumenty dotyczące stypendiów i staży naukowych dla pracowników w ramach ofert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

6. Prowadzi sprawy związane z realizacją staży naukowo-badawczych cudzoziemców stypendystów Rządu RP, kierowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

7. Ewidencjonuje dokumentację związaną z umowami i porozumieniami o współpracy naukowej zawieranymi przez Uczelnię z ośrodkami nauki za granicą.

8. Prowadzi ewidencję zgłoszonych do MNiSW wniosków dotyczących dwustronnej współpracy naukowej wynikającej z umów międzynarodowych.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Arkadiusz Naruk
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 marca 2018 roku, 11:21