fbpx Aktualnie otwarte konkursy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aktualnie otwarte konkursy

Aktualnie otwarte konkursy

 

NCN Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

OPUS 20
konkurs na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej
, którzy planują realizację badań:

  • bez udziału partnerów zagranicznych;
  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.
15 wrzesień 2020 r.

 

15 grudzień 2020 r.

godz. 16:00
 

2 grudzień 2020 r.

SONATA 16
konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

15 wrzesień 2020 r.

15 grudzień 2020 r.

godz. 16:00

2 grudzień 2020 r.

PRELUDIUM BIS 2
konkurs na wsparcie kształcenia doktorantów w szkole doktorskiej i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich

15 wrzesień 2020 r.

15 grudzień 2020 r.

godz. 16:00

2 grudzień 2020 r.

 


 

     Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

DZIEDZICTWO NARODOWE
konkurs na finansowanie wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym 

22 wrzesień 2020 r.

 

30 październik 2020 r.

 

19 październik 2020 r.

FUNDAMENTY
konkurs na finansowanie wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym

 

22 wrzesień 2020 r.

30 październik 2020 r.

19 październik 2020 r.

UNIWERSALIA 2.2
konkurs na finansowanie wieloletnich projektów badań w Polsce nad najważniejszymi dziełamikultury światowej i wprwadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki

22 wrzesień 2020 r.

30 październik 2020 r.

19 październik 2020 r.

UNIWERSALIA 2.1
konkurs na finansowanie tłumaczeń na języki kongresowe oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzania ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej

22 wrzesień 2020 r. 30 październik 2020 r. 19 październik 2020 r.

 


FNP Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

MONOGRAFIE
konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń

tryb ciągły 07 grudzień 2020 r. 7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

Stypednium START 2021

konkurs na stypednia dla najzdolniejszych młodych badaczy, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

23 wrzesień 2020 r. 02 listopad 2020 r. 20 październik 2020 r.

 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 października 2020 roku, 10:35