fbpx Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Zasady składania wniosków

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej (OSF).

Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową obejmuje inwestycje w zakresie

aparatury naukowo - badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł.

 

W przypadku wniosku składanego do ministra część tego wniosku zawierającą dane wnioskodawcy , oświadczenie o ich wartości i oświadczenie o:

zgodności danych zawartych w systemie i wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- składa się w formie dokumentu elektronicznego albo w postaci papierowej.

 

Wnioski dotyczące inwestycji związanych z działalnością naukową składa się w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym środki mają zostać przyznane.  Dz. U. 2019 poz.533 - § 3  ust.1 pkt 2  (baza ISAP - Sejm RP)

 

! Wnioski dotyczące inwestycji:

- związanych z działalnością naukową, na podstawie których środki 

finansowe  będą przyznawane w 2020 roku, składa się w terminie

do dnia 15 września 2019 r.

Dz. U. 2019 poz.533 - § 25  ust. 2  (baza ISAP - Sejm RP)

 

! new

Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (sierpień 2019)

W OSF można składać wnioski na inwestycje związane z działalnością naukową

22.08.2019

W dniu 12 sierpnia br. w OSF został uruchomiony moduł do składania wniosków na inwestycje związane z działalnością naukową. Termin upływa 15 września br. Po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

Przypominamy, że w sekcji DANE WNIOSKODAWCY - Kierownik podmiotu musi znajdować się Rektor uczelni lub Dyrektor instytutu, bez względu na to kto będzie podpisywał wniosek. Dane dotyczące osoby upoważnionej do podpisania wniosku znajdują się w sekcji OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE WNIOSEK.

 

 

 

Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lipiec 2019)

Wzór wniosku + rozporządzenie ws. inwestycji

Zgodnie z § 24 rozporządzenia w sprawie inwestycji, do dnia 31 grudnia 2019 roku wnioski szczególne/losowe o finansowanie inwestycji związanej z działalnością naukową (wniosek w formacie PDF, wniosek w formacie DOCX) składane są do ministra w postaci papierowej.

Wzór wniosku o finansowanie inwestycji związanej z działalnością naukową składanego w trybie normalnym, będzie zawierał informacje tożsame z tymi, które znajdują się we wzorze wniosku szczególnego/losowego. Należy zaznaczyć, że na rok 2020 wnioski składane będą w systemie OSF w terminie do 15 września 2019 r. Moduł umożliwiający utworzenie nowego wniosku zostanie uruchomiony pod koniec lipca br. Zatem ewentualne wnioski składane w trybie normalnym przesłane w wersji papierowej będą odsyłane w celu wprowadzenia ich do OSF.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Szulfer
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Szulfer
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 sierpnia 2019 roku, 13:29