fbpx Aktualnie otwarte konkursy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aktualnie otwarte konkursy

Aktualnie otwarte konkursy

 

NCN Narodowe Centrum Nauki

 

Projekty krajowe

 

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie naboru wniosków Termin złożenia wniosku w UG

MINIATURA 5
konkurs na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego

4 maja 2021

30 września 2021
do godz. 16:00

22 września 2021

OPUS 22 + LAP
konkurs skierowany do naukowców na każdym etapie kariery, którzy planują realizację projektów bez udziału partnerów zagranicznych oraz z udziałem partnerów zagranicznych, prowadzonych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej (w tym w ramach współpracy LAP – Lead Agency Procedure w programie Weave), a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń́ badawczych.

15 września 2021

15 grudnia 2021
do godz. 16:00

7 grudnia 2021


SONATA 17
konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe.
 

15 września 2021

15 grudnia 2021
do godz. 16:00

7 grudnia 2021

PRELUDIUM BIS 3
konkurs na wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

15 września 2021

15 grudnia 2021
do godz. 16:00

7 grudnia 2021

POLONEZ BIS 1
konkurs na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy.

15 września 2021

15 grudnia 2021
do godz. 16:00

7 grudnia 2021

 

Projekty międzynarodowe

 

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie naboru wniosków Termin złożenia wniosku w UG

Weave-UNISONO
konkurs na projekty w ramach współpracy międzynarodowej oceniane poza NCN w ramach Lead Agency procedure (współpraca we wszystkich dziedzinach nauki z Czechami, Słowenią, Austrią, Szwajcarią, Niemcami)

 

nabór ciągły od stycznia 2021

zgodnie z wymogami agencji wiodącej

7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Termin składania wniosków *wspólnych skróconych Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych Termin składania wniosków wspólnych pełnych Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF Termin złożenia wniosku w UG

JPI Urban Europe 2021
konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące rozwoju współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych dla konsorcjów międzynarodowych

29 stycznia 2021 15 kwietnia 2021
godz. 14:00
czerwiec 2021  23 września 2021 godz. 14:00  30 września 2021  22 września 2021
CHANSE
konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dot. dynamiki społecznej i kulturowej w erze cyfrowej
9 marca 2021 7 maja 2021
godz. 14:00
wrzesień 2021  7 grudnia 2021
godz. 14:00 
14 grudnia 2021  6 grudnia 2021

 

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Termin składania wniosków wstępnych Termin składania wniosków pełnych Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF Termin złożenia wniosku w UG

QuantERA II
konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych

12 marca 2021

 

13 maja 2021
godz. 17:00

 

15 września 2021 godz. 17:00 22 września 2021 godz. 17:00 14 września 2021

M-ERA.NET 3
konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dot. nauki o materiałach i inżynierii materiałowej

15 marca 2021 15 czerwca 2021
godz. 12:00
17 listopada 2021
godz. 12:00
24 listopada 2021 godz. 16:00 16 września 2021

 

 

 

Nawa

 

Rodzaj konkursu

Ogłoszenie konkursu

Zakończenie naboru wniosków Termin złożenia wniosku w UG

FNP Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

 


 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Ożóg
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 września 2021 roku, 10:51