fbpx Zadania Biura | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zadania Biura

Zakres zadań Biura Projektów Naukowych

 1. Pozyskuje i rozpowszechnia informacje dotyczące programów naukowych oraz możliwości udziału w nich pracowników Uniwersytetu. Prowadzi spotkania informacyjne oraz konsultacje indywidulane w tym zakresie.
 2. Prowadzi stronę internetową Biura Projektów Naukowych.
 3. Współpracuje z pracownikami Uniwersytetu przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów naukowych.
 4. Weryfikuje dokumenty aplikacyjne pod względem zgodności formalnoprawnej z wytycznymi programów i funduszy oraz możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania.
 5. Wspiera w przygotowaniu, aneksowaniu i opiniowaniu umów na realizację projektów naukowych.
 6. Prowadzi dokumentację dotyczącą udziału poszczególnych jednostek Uniwersytetu w  programach naukowych.
 7. Inicjuje szkolenia kierowników projektów i innych pracowników Uniwersytetu w zakresie dotyczącym realizacji projektów naukowych.
 8. Inicjuje i stymuluje procesy dostosowawcze wewnętrznych przepisów i procedur Uniwersytetu do wymogów polskiego i wspólnotowego prawodawstwa w zakresie realizacji projektów naukowych.
 9. Prowadzi bieżącą obsługę projektów naukowych w szczególności w zakresie:
 • konsultowania wytycznych właściwych dla danego projektu;
 • konsultowania sposobu wynagradzania wykonawców projektu;
 • konsultowania form dokonywania zakupów, w tym współpracy z Działem Zamówień Publicznych;
 • weryfikacji formalnej sprawozdań z realizacji projektów, przygotowania raportów rocznych, cząstkowych i końcowych;
 • dokonywania zmian w projekcie;
 • kontroli obiegu danych dotyczących projektu.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Rogo
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 lutego 2021 roku, 9:43