fbpx Zadania Biura | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zadania Biura

Zakres zadań Sekcji Przygotowywania i Wsparcia Projektów Naukowych

 

Do zakresu zadań Sekcji Przygotowywania i Wsparcia Projektów Naukowych należy:

 1. Prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń oraz konsultacji indywidulanych w zakresie krajowych programów naukowych.
 2. Współpraca z pracownikami Uniwersytetu przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów naukowych z programów krajowych.
 3. Wsparcie w przygotowaniu, aneksowaniu i opiniowaniu umów na realizację krajowych projektów naukowych.
 4. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności formalnoprawnej z wytycznymi programów i funduszy krajowych oraz możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania.
 5. Koordynowanie podpisywania umów o dofinansowanie projektów naukowych.
 6. Prowadzenie bieżącej obsługi projektów naukowych w szczególności w zakresie:
 • konsultowania wytycznych właściwych dla danego projektu;
 • konsultowania zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów, w tym współpraca z Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz pionem  Kwestora;
 • konsultowania form dokonywania zakupów, w tym współpracy z Działem Zamówień Publicznych;
 • weryfikacji formalnej sprawozdań z realizacji projektów, przygotowania raportów rocznych, cząstkowych i końcowych;
 • konsultowania planowanych zmian w projekcie;
 1. Organizowanie spotkań informacyjnych dotyczących programów krajowych pozostających w gestii min. Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz możliwości udziału w nich jednostek organizacyjnych UG. Współpracuje z Sekcją Monitoringu Projektów w zakresie prowadzenia rejestru krajowych projektów naukowych oraz dostarczania danych analitycznych dotyczących udziału Uniwersytetu w krajowych programach naukowych na potrzeby wewnętrzne Biura oraz dla innych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Oźóg
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 października 2020 roku, 9:15