fbpx Aktualności | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aktualności

Aktualności

02.07.2020 Proces oceny wniosków. Procedura odwoławcza
02.07.2020 Rusza GOSPOSTRATEG IV
17.06.2020 Nowy program EU4Health stanie na straży zdrowia obywateli UE
17.06.2020 Poradnik: Jak skutecznie aplikować o granty MSCA IF?
17.06.2020 Konkurs DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze
04.06.2020 Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
04.06.2020 Konkurs ERC Advanced Grant
04.06.2020 Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie
04.06.2020 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2020 rok
04.06.2020 Fundusze norweskie i EOG - aktualny harmonogram naborów
04.06.2020 Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2020 rok
04.06.2020 Otwarte konkursy w programie Horyzont 2020
15.05.2020 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Cyfrowa na 2020 rok
07.05.2020 NCBR przeznacza 200 mln PLN na konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”
19.03.2020 POIR - Projekty aplikacyjne - wydłużone terminy naborów wniosków
04.03.2020 Ostatnie konkursy w programie Horyzont 2020
04.03.2020 Program Edukacja - nabór wniosków na wizyty przygotowawcze
04.03.2020 Nowy konkurs międzynarodowy CEUS-UNISONO
04.03.2020 Prezentacje ze spotkania informacyjnego „Promocja projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
18.02.2020 Nowa wersja Materiału informacyjnego dotyczącego stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER
18.02.2020 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na rok 2020
18.02.2020 Fundusze norweskie i EOG - aktualny harmonogram naborów
29.01.2020 Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu Programu Wiedza Edukacja Rozwój
29.01.2020 Fundusze norweskie i EOG - aktualny harmonogram naborów
11.07.2019 Ustanowienie programu pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane