fbpx Aktualności | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aktualności

Aktualności

15.05.2020 Grant „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej – perspektywa komparatystyczna” z dofinansowaniem Polsko-Niemieckiej Fundacja na rzecz Nauki
15.05.2020 VIII konkurs polsko-tajwański
15.05.2020 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Cyfrowa na 2020 rok
15.05.2020 Zostań ekspertem oceniającym wnioski COVID-19
08.05.2020 Zgłoszenia do L’Oréal-UNESCO For Women in Science 2021 International Awards
07.05.2020 Projekt PHARMARINE na liście projektów dofinansowanych w konkursie GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze
07.05.2020 Ogłoszenie konkursu ALPHORN–COVID-19
07.05.2020 NCBR przeznacza 200 mln PLN na konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”
07.05.2020 Konkurs Szybka Ścieżka „Odnawialne źródła energii w transporcie”
27.03.2020 NCBiR - Uproszczenia w rozliczaniu projektów krajowych i międzynarodowych oraz w ich raportowaniu w czasie pandemii
27.03.2020 Informacja dla beneficjentów konkursów PO WER w związku z koronawirusem
27.03.2020 MNiSW w związku z koronawirusem - przesunięcie terminu złożenia raportów
27.03.2020 Informacje dla beneficjentów Programu Południowy Bałtyk na temat środków mających na celu zabezpieczenie realizacji projektu w odniesieniu do sytuacji związanej z koronawirusem
27.03.2020 KE uruchamia portal o badaniach nad koronawirusem
27.03.2020 Wiosna z Horyzontem 2020 – wirtualne spotkanie
19.03.2020 Najczęściej zadawane pytania dot. projektów i procesów obsługiwanych przez Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi i Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi w związku z wirusem SARS-CoV-2
19.03.2020 Wytyczne dot. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS
19.03.2020 Wpływ epidemii i zagrożenia COVID-19 na realizację projektów w programie Horyzont 2020
19.03.2020 Informacja dla beneficjentów programów realizowanych ze środków POIR, POIŚ oraz programów krajowych i międzynarodowych zarządzanych przez NCBiR
19.03.2020 Stanowisko prezesa Zarządu Fundacji, prof. Macieja Żylicza, dotyczące potencjalnych opóźnień w składaniu wniosków o płatność i sprawozdań w projektach realizowanych w ramach POIR
19.03.2020 Pakiet działań dla projektów EFS w związku z pandemią koronawirusa
19.03.2020 Wytyczne dla beneficjentów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w związku z koronawirusem
19.03.2020 Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie koronawirusa
19.03.2020 Nowe terminy składania wniosków w Programie Erasmus+
19.03.2020 POIR - Projekty aplikacyjne - wydłużone terminy naborów wniosków