fbpx Zakończone konferencje i seminaria | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zakończone konferencje i seminaria

Zakończone konferencje i seminaria

Data i czas wydarzenia Położenie Tytuł Organizator
2021-05-13 09:00 Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny UG III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mowa-Człowiek-Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach” Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny UG
2020-11-26 09:00 Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym UG (on-line) Międzynarodowa konferencja z cyklu "Wielkie religie świata w języku i kulturze". II edycja "Chrześcijaństwo. Islam. Dialog" Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa i Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym UG
2020-11-05 11:00 Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki (online) Międzynarodowa konferencja epigraficzna „Lapides clamabunt” Zespół Badań nad Inskrypcjami Greckimi i Łacińskimi, działający przy Zakładzie Filologii Klasycznej w Instytucie Studiów Klasycznych i Slawistyki na Wydziale Filologicznym UG
2020-10-22 09:00 Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot Konferencja Naukowa Transopot - ODWOŁANA Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
2020-05-06 08:00 Wydział Nauk Społecznych XV Konferencja Naukowa z cyklu Dyskursy Pedagogiki Specjalnej Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Pedagogiki Specjalnej
2020-03-21 08:00 XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
2019-12-11 09:30 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego I Kongres Edukacji Prawnej Fundacja TENEO, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
2019-12-05 10:30 Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego XX Konferencja naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych w dniach 5 - 6 grudnia 2019 roku. Katedra Logistyki
2019-11-29 10:00 Wydział Nauk Społecznych (skrzydło B, parter, sala B214) Zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt migracyjny Wydział Nauk Społecznych
2019-11-22 15:00 Wydział Prawa i Administracji, Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji UG „Piękno zbrodni? Między estetyką a prawem karnym” – zaproszenie dr Tomasz Snarski, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii: tomasz.snarski@prawo.ug.edu.pl
2019-11-21 09:00 Faculty of Languages University of Gdańsk, Wita Stwosza Street 51, Gdańsk III International Conference Mówię, więc (kim?) jestem? W Poszukiwaniu Tożsamości Językowej III Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Institute of Russian and Eastern Studies, Faculty of Languages University of Gdańsk
2019-11-14 09:00 Faculty of Languages University of Gdańsk International Conference Schulz Days 2019: Schulz and Ukraine/ Dni Schulzowskie 2019: Schulz i Ukraina Pracownia Schulzowska, Institute of Polish Philology, Faculty of Languages University of Gdańsk
2019-11-08 09:00 Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, Pl. Solidarności 1 III Konferencja Naukowa z cyklu LUSTRO MEDIÓW pt. „Social media: Od wolności słowa do mowy nienawiści”, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Europejskie Centrum Solidarności oraz Pomorski Instytut Naukowy imienia profesora Brunona Synaka
2019-10-26 11:00 Wydział Biologii UG, ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk, Auditorium Biologicum Seminarium pt: "Jak dalece ingerencja ludzka zmieniła superorganizm rodziny pszczoły miodnej" Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Rejonowe Koło Pszczelarzy w Gdańsku
2019-10-24 08:00 Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Jana Bażyńskiego 4) „Człowiek w obliczu prawa. 100 lat wzajemnych doświadczeń nauki i praktyki” Komitet organizacyjny: Przewodniczący: dr Marcin Szulc Vice przewodniczący: dr Michał Szykut Sekretarz: dr Andrzej Piotrowski Skarbnik: dr Justyna Michałek – Kwiecień
2019-10-23 08:00 23 października 2019 - Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, 24 października 2019 - Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, 25 października - Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych” Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
2019-10-21 09:00 Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55 Polszczyzna wczoraj i dziś – pamięć, inspiracje, perspektywy
2019-10-21 08:00 Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4 MEDIA BIZNES KULTURA. Pomorze 2019 Uniwersytet Gdański, kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2019-10-17 09:00 Wydział Filologiczny, Wita Stwosza 55 Konferencja Znać inny język to jak posiadać drugą duszę. Lekcje języka polskiego i kultury polskiej – doświadczenia, dylematy, innowacje Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański
2019-10-17 08:00 Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański, ul Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Miejsca pamięci-historia-turystyka” / „Sites of Memory-History-Tourism” Pracowania Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Towarzystwo Historiograficzne