fbpx Wymogi formalne stawiane kandydatom do tytułu naukowego profesora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wymogi formalne stawiane kandydatom do tytułu naukowego profesora

Wymogi formalne stawiane kandydatom do tytułu naukowego profesora

Wymogi stawiane kandydatom do tytułu profesora zgodnie z treścią znowelizowanej  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Wymogi formalne

Uwagi

Osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane postępowaniom habilitacyjnym

Brak wytycznych odgórnych definiujących określenie „znacznie przekraczające”/ mogą istnieć takie regulacje na poziomie Rad Wydziałów lub Rad Naukowych jednostek

Doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane z konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyte staże naukowe w instytucjach naukowych (w tym zagranicznych) lub prowadzone prace naukowe w instytucjach naukowych (w tym zagranicznych)

Warunki nie są łączne/ nie ma wymagań dotyczących długości odbytego stażu naukowego

Przynajmniej 1 raz  promotor w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia doktora

Wypromowany 1 doktor

Przynajmniej 1 raz promotor  pomocniczy  lub promotor w otwartym przewodzie doktorskim

Promotorem pomocniczym może być tylko osoba posiadająca stopień doktora

Przynajmniej 2 razy recenzent  w przewodzie doktorskim lub przewodzie habilitacyjnym, postępowaniu habilitacyjnym

Przewód habilitacyjny – procedura sprzed nowelizacji ustawy (4 recenzentów + kolokwium hab.)

Postępowanie habilitacyjne – nowa procedura (7 osób w komisji, w tym 3 recenzentów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZałącznikWielkość
Plik ankieta_osiagniec_naukowych_0-1.docx17.61 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Szulfer
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Szulfer
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 lutego 2018 roku, 8:49