fbpx Stypendia dla wybitnych młodych naukowców | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Przepisy ogólne dotyczące finansowania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.
(Dz. U. 2014.422 j.t - baza ISAP - Sejm RP)

 

Archiwum

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Paczuska
Treść wprowadzona przez: Alicja Paczuska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 października 2014 roku, 11:24