fbpx Wydawnictwo i Publikacje | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydawnictwo i Publikacje

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i publikacje pracowników

Publikacje pracowników są publikowane w Bazie Wiedzy UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Patryk Gawor
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 kwietnia 2020 roku, 11:29

Wydziałowe Czasopisma Naukowe

Logo Wydziału Biologii

Wydział Biologii

ISSN e-ISSN Punktacja dla czasopisma

Acta Botanica Cassubica

1643-3912 Lista B wykazu MNiSW: 3 strona WWW
Logo Wydziału Ekonomicznego

Wydział Ekonomiczny

ISSN e-ISSN Punktacja dla czasopisma

International Business and Global Economy

2300-6102 Lista B wykazu MNiSW: 10 strona WWW

International Journal of Emerging and Transition Economies

1308-2701 strona WWW

Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego

2080-6302 Lista B wykazu MNiSW: 7 strona WWW

Współczesna Gospodarka

2082-677X Lista B wykazu MNiSW: 9 strona WWW

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka

0208-4821 Lista B wykazu MNiSW: 8 strona WWW

Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”

1731-6707 Lista B wykazu MNiSW: 3 strona WWW
Logo Wydziału Filologicznego

Wydział Filologiczny

ISSN e-ISSN Punktacja dla czasopisma

Beyond Philology

1732-1220 Lista B wykazu MNiSW: 7 strona WWW

Cahiers ERTA

2300-4861 Lista B wykazu MNiSW: 6 strona WWW

Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne

2353-4699 strona WWW

Język – Szkoła – Religia

2080-3400 Lista B wykazu MNiSW: 6 strona WWW

Panoptikum

1730-7775 Lista B wykazu MNiSW: 7 strona WWW

Przezrocze

2299-7490 strona WWW

Schultz/Forum

2300-5823 Lista B wykazu MNiSW: 5 strona WWW

Slawistyka

1733-5817

Studia Classica et Neolatina

1733-4012

Studia Germanica Gedanensia

1230-6045 Lista B wykazu MNiSW: 8 strona WWW

Studia Rossica Gedanensia

2449-6715 (print), 2392-3644 (online) strona WWW

Studia Scandinavica

1230-6053 strona WWW

Zarządzanie Biblioteką

2081-1004 Lista B wykazu MNiSW: 5 strona WWW
Logo Wydziału Historycznego

Wydział Historyczny

ISSN e-ISSN Punktacja dla czasopisma

Argumenta Historica

2353-0839 strona WWW

Christianitas Antiqua

1730-3788 Lista B wykazu MNiSW: 3 strona WWW

Etnografia. Praktyki, teorie, doświadczenia

2392-0971 strona WWW

Gdańskie Studia Archeologiczne

1897-4120

Porta Aurea

2084-2937 strona WWW

Studia Historica Gedanensia

2081-3309 Lista B wykazu MNiSW: 8 strona WWW

Studia z Dziejów Średniowiecza

2084-4492 Lista B wykazu MNiSW: 9 strona WWW
Logo Wydziału Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych

ISSN e-ISSN Punktacja dla czasopisma

Ars Educandi (Online)

2657-6058 strona WWW, strona WWW

Current Issues in Personality Psychology

2353-561X Lista B wykazu MNiSW: 12
Index Copernicus: 5.79
strona WWW

Cywilizacja i Polityka

1732-5641 Lista B wykazu MNiSW: 9 strona WWW

Gdańskie Studia Międzynarodowe

1730-4652 Lista B wykazu MNiSW: 4 strona WWW

Health Psychology Report

2353-4184 Lista B wykazu MNiSW: 12
Index Copernicus: 9.00
strona WWW

Miscellanea Anthropologica et Sociologica

2084-2937 Lista B wykazu MNiSW: 10 strona WWW

Niepełnosprawność

2080-9476 Lista B wykazu MNiSW: 11 strona WWW

Problemy Wczesnej Edukacji

1734-1582 Lista B wykazu MNiSW: 14
Index Copernicus: 96.42
strona WWW

Progress

2543-8638 2543-9928 strona WWW
Logo Wydziału Oceanografii

Wydział Oceanografii i Geografii

ISSN e-ISSN Punktacja dla czasopisma

Journal of Geography, Politics and Society

2084-0497 Lista B wykazu MNiSW: 3 strona WWW

Oceanological and Hydrobiological Studies

1730-413X Lista A wykazu MNiSW: 15 strona WWW

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

1426-5915 strona WWW
Logo Wydziału Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

ISSN e-ISSN Punktacja dla czasopisma

Aequitas

2300-7656

Disputatio

1898-3707

Financial Law Review

2299-6834 strona WWW

Gazeta Wydziału Prawa i Administracji UG

2082-2316 strona WWW

Gdańskie Studia Prawnicze

1734-5669 strona WWW

Gdańskie Studia Prawnicze

1734-5669 Lista B wykazu MNiSW: 7 strona WWW

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa

1734-5677 Lista B wykazu MNiSW: 3 strona WWW

Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

2300-8318 Lista B wykazu MNiSW: 3 strona WWW

Wszechnica Prawnicza

2450-0283 strona WWW

Z zagadnień zabezpieczenia społecznego

2081-2310 Lista B wykazu MNiSW: 3 strona WWW

Wydział Zarządzania

ISSN e-ISSN Punktacja dla czasopisma

Zarządzanie i Finanse

3084-5189 Lista B wykazu MNiSW: 10 strona WWW