Debata w UG: Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita?

W  czwartek 09.12. 2021 społeczności akademickie trzech uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego będą mogły wziąć udział w debacie pt. Po co nam Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita? Tym razem gospodarzem spotkania jest rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapraszamy!

Więcej informacji: 

Opracowanie założeń i możliwych scenariuszy federalizacji uczelni oraz ich dalszej integracji, wdrożenie wspólnych projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym, a także wzmocnienie działalności wydawniczej oraz prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej to tylko niektóre z zadań Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU). O idei i celach jego utworzenia, głównych kierunkach dalszego rozwoju, jak również podjętych i planowanych inicjatywach chcemy porozmawiać ze społecznościami akademickimi uczelni członkowskich podczas debat. W rozmowach uczestniczyć będą Rektorzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Dyrektor Związku Uczelni. Udział potwierdziły również władze samorządowe.

Program debat:

  • Idea Związku Uczelni Fahrenheita – prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita 
  • Wystąpienia przedstawicieli Władz regionalnych 
  • Sesja pytań z udziałem rektorów trzech uczelni 
  • Dobre praktyki francuskich uczelni federacyjnych.

Spotkania odbędą się w formule hybrydowej. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na obostrzenia epidemiczne w konferencji stacjonarnie może wziąć udział 150 osób. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Debaty będą transmitowane na kanale YouTube Związku oraz Facebooku FarU.

Warunki uczestnictwa:

1.    Każda osoba zainteresowana udziałem stacjonarnym w debacie zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz
 

Uniwersytet Gdański

  • 9.12.2021 r. godz. 14:00-15:30 - sala teatralna w budynku Neofilologii UG.

Rejestracja na debatę na Uniwersytecie Gdańskim trwa do 9.12.2021 r. godz. 12:00.

2.   Pytania na spotkania można zadawać poprzez formularz rejestracyjny (pole do wypełnienia na końcu formularza rejestracyjnego). Odpowiedź zostanie udzielona podczas spotkania z Rektorami lub w odpowiedzi na formularz.
3.    Ze względu na sytuację pandemiczną, liczba miejsc w formule stacjonarnej jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
4.    Pozostajemy do dyspozycji w razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji za pośrednictwem strony internetowej.
5.    Potwierdzenie uczestnictwa w debacie z wygenerowanym kodem QR umożliwiającym wejście na spotkanie zostanie wysłane na podany adres e-mail podczas rejestracji.
6.    Wejście na debatę nastąpi po zweryfikowaniu kodu QR.
7.    Link do polityki prywatności.

Zachęcamy do uczestnictwa w debacie i zaangażowanie się w propagowanie idei FarU. 

FarU