ludzie

ludzie
Doktor Sławomir Antkiewicz, Adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego Wydziału Ekonomicznego UG został powołany przez wicepremiera Jarosława Gowina do składu Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rada NCBiR składa się z trzydziestu przedstawicieli reprezentujących środowiska naukowe, społeczno-gospodarcze i finansowe. W Radzie zasiadają również przedstawicie poszczególnych ministerstw (przeważnie wiceministrowie).…
ludzie
Niniejsze opracowanie autorstwa profesora Jerzego Błażejowskiego ukazuje historię tradycji uniwersyteckich w Gdańsku, inicjatywy na rzecz utworzenia uniwersytetu, dzieje Uniwersytetu Gdańskiego w minionym 50-leciu, a nade wszystko napawające szczególną satysfakcją osiągnięcia naukowe i w zakresie kształcenia. Te sukcesy mają swoich ojców i matki, dlatego w książce zostały przywołane liczne postaci, które poprzez…,
ludzie
Najstarszy i najbardziej prestiżowy w Polsce konkurs dla naukowców, instytucji i społeczników, których pasją jest dzielenie się wiedzą z osobami niezwiązanymi ze środowiskiem akademickim, ogłosił właśnie swoich finalistów. W zacnym gronie nominowanych do nagrody Popularyzator Nauki 2019 znalazł się dr Wojciech Glac z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Wydziału Biologii UG (kategoria Naukowiec) – fizjolog,…
ludzie
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 stycznia 2020 r. zmarł ś.p. Dr inż. Jerzy Wojtkowiak emerytowany nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń absolwentów, wspaniały, nieodżalowany Kolega i Przyjaciel Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 03 lutego 2020 o godz. 12.30  w Kościele p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku - Chełmie.  Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 14.00 na …
ludzie
Pani Profesor Iwona Sagan została zaproszona przez Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej do pełnienia funkcji członka zespołu programowego ds. przygotowań XI edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022. Serdecznie gratulujemy! Zespół liczy 25 osób, a jego członkami są przedstawiciele administracji rządowej, Miasta Katowice, samorządu regionalnego województwa…