uroczystości

uroczystości
Na Uniwersytecie Gdańskim, po raz pierwszy, odbyła się uroczystość uhonorowania pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, którzy w ostatnim czasie otrzymali stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Nowa akademicka tradycja została zapoczątkowana przez Rektora UG prof. Jerzego Piotra Gwizdałę. Na Uniwersytecie Gdańskim jest obecnie zatrudnionych ponad 1700 pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych oraz… Zdjęcia z uroczystości uhonorowania pracowników naukowo-dydaktycznych UG, którzy w ostatnim czasie otrzymali stanowisko profesora UG
uroczystości
Dzisiaj, 20 marca 2020 r. mija 50 lat od powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Jubileusz półwiecza uczelni przypadł na bardzo trudny, nieoczekiwany czas. Nie odbywają się tradycyjne uroczystości i zaplanowany na 19 marca koncert. Nie odbędą się zaplanowane w marcu debaty, spotkania i konferencje. Wspólnie z naszymi medialnymi patronami przygotowaliśmy cykle artykułów w mediach, wywiady, przypomnienie historii Uniwersytetu…
uroczystości
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, utworzone przy Uniwersytecie Gdańskim, nosi od dziś imię Prezydenta Pawła Adamowicza. 10 stycznia 2020 r. na Wydziale Nauk Społecznych UG, gdzie mieści się liceum, odbyła się pierwsza uroczystość patrona szkoły oraz ślubowanie uczniów. Na symbolicznie przekazanym sztandarze widnieje hasło – „Szacunek – otwartość – tolerancja”. Śp. Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta… Uroczystość nadania im. Pawła Adamowicza Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku Załączniki Załącznik Rozmiar Wystąpienie Rektora UG 60.92 KB Relacja z uroczystości nadania imienia Pawła Adamowicza Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku 
uroczystości
W obecności zaproszonych gości, a także pracowników i studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce z aulami, pracowniami, laboratoriami odpowiadającymi prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku. Zajęcia w nowym gmachu rozpoczęły się już w październiku… Relacja z otwarcia nowego budynku Instytutu Informatyki Załączniki Załącznik Rozmiar Wystąpienie Rektora UG 194.78 KB …
uroczystości
- To wielki zaszczyt dla mnie być dzisiaj z wami tu, na Uniwersytecie Gdańskim. Jest to tym większy przywilej, że otrzymuję doktorat honoris causa na uniwersytecie cieszącym się tak wielką renomą w Polsce, Europie i na świecie. W imieniu ruchu olimpijskiego z ogromną wdzięcznością i z szacunkiem przyjmuję to wyróżnienie od waszego prestiżowego uniwersytetu – powiedział dr Thomas Bach, prezydent Międzynarodowego Komitetu… Załączniki Załącznik Rozmiar Laudacja promotorska prof. Andrzej Gąsiorowski 97.35 KB Słowo wstępne prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego, Prorektora Uniwersytetu… Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa dr. Thomasowi Bachowi