uroczystości

uroczystości
Dzisiaj, 20 marca 2020 r. mija 50 lat od powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Jubileusz półwiecza uczelni przypadł na bardzo trudny, nieoczekiwany czas. Nie odbywają się tradycyjne uroczystości i zaplanowany na 19 marca koncert. Nie odbędą się zaplanowane w marcu debaty, spotkania i konferencje. Wspólnie z naszymi medialnymi patronami przygotowaliśmy cykle artykułów w mediach, wywiady, przypomnienie historii Uniwersytetu…
uroczystości
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, utworzone przy Uniwersytecie Gdańskim, nosi od dziś imię Prezydenta Pawła Adamowicza. 10 stycznia 2020 r. na Wydziale Nauk Społecznych UG, gdzie mieści się liceum, odbyła się pierwsza uroczystość patrona szkoły oraz ślubowanie uczniów. Na symbolicznie przekazanym sztandarze widnieje hasło – „Szacunek – otwartość – tolerancja”. Śp. Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta…, Uroczystość nadania im. Pawła Adamowicza Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku , Załączniki Załącznik Rozmiar Wystąpienie Rektora UG 60.92 KB , Relacja z uroczystości nadania imienia Pawła Adamowicza Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku 
uroczystości
W obecności zaproszonych gości, a także pracowników i studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce z aulami, pracowniami, laboratoriami odpowiadającymi prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku. Zajęcia w nowym gmachu rozpoczęły się już w październiku…, , Relacja z otwarcia nowego budynku Instytutu Informatyki , Załączniki Załącznik Rozmiar Wystąpienie Rektora UG 194.78 KB , …
uroczystości
- To wielki zaszczyt dla mnie być dzisiaj z wami tu, na Uniwersytecie Gdańskim. Jest to tym większy przywilej, że otrzymuję doktorat honoris causa na uniwersytecie cieszącym się tak wielką renomą w Polsce, Europie i na świecie. W imieniu ruchu olimpijskiego z ogromną wdzięcznością i z szacunkiem przyjmuję to wyróżnienie od waszego prestiżowego uniwersytetu – powiedział dr Thomas Bach, prezydent Międzynarodowego Komitetu…, , , Załączniki Załącznik Rozmiar Laudacja promotorska prof. Andrzej Gąsiorowski 97.35 KB Słowo wstępne prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego, Prorektora Uniwersytetu…, Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa dr. Thomasowi Bachowi ,
uroczystości
Nowy rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło ponad 26 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz 1700 nauczycieli akademickich. Na pierwszy rok studiów uczelnia przyjęła niemal 10 tysięcy studentów. Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim, z udziałem zaproszonych gości i społeczności akademickiej, odbyła się 30 września 2019 roku w …, Uniwersytet Gdański w nowym roku akademickim W nowy rok akademicki 2019-2020 Uniwersytet Gdański wchodzi z nowymi rozwiązaniami i aktami prawnymi, zgodnymi z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym nauce. Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwalił nowy Statut UG, powołana została Rada Uczelni, przygotowano nowe regulaminy studiów oraz powołano szkoły doktorskie – Szkołę…, , , Załączniki Załącznik Rozmiar Przemówienie inauguracyjne Rektora 706.52 KB list_gratulacyjny_1.pdf 2.16 MB…