osiągnięcia

osiągnięcia
Kierunek biotechnologia prowadzony na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed uzyskał najwyższą ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Akredytacje przyznano na najdłuższy możliwy okres pięciu lat.  Polska Komisja Akredytacyjna zidentyfikowała szereg dobrych praktyk w kształceniu studentów biotechnologii MWB UG i GUMed na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.…
osiągnięcia
Uniwersytet Gdański po raz kolejny znalazł się w Rankingu Szanghajskim, czyli zestawieniu najlepszych szkół wyższych na świecie. Uczelnia jest notowana w tegorocznym rankingu Global Ranking of Academic Subjects na pozycji 401-500 wśród najlepszych uczelni na świecie w dyscyplinie Ekologia. Obecność Uniwersytetu Gdańskiego w tym zestawieniu potwierdza znaczący wkład prowadzonych na Uczelni badań naukowych w rozwiązywanie…
osiągnięcia
Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się nowa monografia dr. hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, „Filozofia Europejskiego Wymiaru Sprawiedliwości. O ewolucji fundamentów unijnego porządku prawnego”. Nowa monografia dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, Kierownika Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji pt. „Filozofia Europejskiego Wymiaru…
osiągnięcia
The Times Higher Education Young University Ranking to światowe zestawienie najlepszych uczelni wyższych o różnym profilu, które działają nie więcej niż 50 lat. Uniwersytet Gdański znalazł się w tegorocznej edycji rankingu wśród 414 uczelni wyższych z całego świata. Zestawienie rankingowe THE Young opiera się na tych samych 13 wskaźnikach wydajności, co ogólne zestawienie światowe THE WUR, jednak wagi wskaźników zostały…
osiągnięcia
W rankingu wydziałów prawa opublikowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego znalazł się na 6. miejscu w Polsce wśród uczelni publicznych, w tym na 5. miejscu w dwóch kategoriach: „zdawalność na aplikacje wśród absolwentów” i „kadra”. Ranking wydziałów prawa w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się po raz 14. W tegorocznej…